YOMEDIA
NONE

Bài tập 8 trang 61 SGK Hóa học 12

Giải bài 8 tr 61 sách GK Hóa lớp 12

Cho 6,00 g P2O5 vào 25,0 ml dung dịch H3PO4 6,00% (D = 1,03 g/ml). Tính nồng độ phần trăm H3PO4 trong dung dịch tạo thành?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

\(\\ m_{dd} = 25.1,03 = 25,75 \ g \\ \\ \Rightarrow m_{H_{3}PO_{4}} = \frac{25,75.6 }{100} = 1,545 \ g\)

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

142g             → 2.98g

6g                → 8,28g

\(\Rightarrow C \%_{dd \ moi } = \frac{(1,545+8,28).100}{6+25,75} = 30,95 \%\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 61 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF