YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8 trang 61 SGK Hóa học 12

Giải bài 8 tr 61 sách GK Hóa lớp 12

Cho 6,00 g P2O5 vào 25,0 ml dung dịch H3PO4 6,00% (D = 1,03 g/ml). Tính nồng độ phần trăm H3PO4 trong dung dịch tạo thành?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

 
 

\(\\ m_{dd} = 25.1,03 = 25,75 \ g \\ \\ \Rightarrow m_{H_{3}PO_{4}} = \frac{25,75.6 }{100} = 1,545 \ g\)

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

142g             → 2.98g

6g                → 8,28g

\(\Rightarrow C \%_{dd \ moi } = \frac{(1,545+8,28).100}{6+25,75} = 30,95 \%\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 61 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Liên Mỹ

  Câu 1: Cho 18,5 gam butan-1-ol tác dụng vừa đủ với K, thu được V lít khí H2(đktc). Giá trị của V là

  Câu 2: Cho 3,35 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẵng phản ứng với Na dư, thu được 0,56 lít H2(đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của 2 ancol đó.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 •  
   
  Đỗ Hùng

  Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết các chất sau: NaOH, NH4Cl, Na3PO4, NaNo3, H2So4, Na2SO4

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Ji Hi
  Cho 1.2gam hôn hợp 2 kim loai Fe và CU tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng thu được 1.12 lit khí NO2 (Đktc) ... A) tính khối lượng muối kim loại viết pt. ...b) tính khối lượng mỗi kim loại
  Theo dõi (0) 6 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1