ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 13.1 trang 20 SBT Hóa học 11

Bài tập 13.1 trang 20 SBT Hóa học 11

Khí nitơ có thể được tạo thành trong các phản ứng hoá học nào sau đây ?

A. Đốt cháy NH3 trong oxi có mặt chất xúc tác platin

B. Nhiệt phân NH4NO3

C. Nhiệt phân AgNO3

D. Nhiệt phân NH4NO2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13.1

 
 

A. 4NH+ 3O2  ⟶ 2NO + 6H2O

B. NH4NO⟶ N2O + 2H2O

C. AgNO⟶ Ag + NO+ O2

D. NH4NO⟶ N+ 2H2O

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.1 trang 20 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)