ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1 trang 72 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 1 trang 72 SGK Hóa học 11 nâng cao

Nêu những điểm khác biệt trong cấu tạo nguyên tử giữa nitơ và photpho

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Những điểm khác biệt trong cấu tạo của nguyên tử N và P.

- Cấu tạo nguyên tử N:

+ Cấu hình e của N (Z = 7) 

+ 1s22s22p3

+ Có hai lớp e và lớp ngoài cùng không có obitan trống.

Cấu tạo nguyên tử P:

+ Cấu hình e của P (Z = 17)

+ 1s22s22p63s23p3

+ Có ba lớp e và lớp ngoài cùng có phân lớp 3d trống.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 72 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF