ADMICRO
VIDEO

Bài tập 5 trang 72 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 72 SGK Hóa học 11 nâng cao

Thêm 10 gam dung dịch bão hòa bari hiđroxit (đo tan là 3,89 gam trong 100 gam nước) vào 0,5 ml dung dịch axit phot phoric nồng độ 6 mol/lít. Tính lượng các hợp chất của bari được tạo thành.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

\({n_{Ba{{(OH)}_2}}} = \frac{{10.3,98}}{{(100 + 3,98).171}} = 0,0022mol\)

Số mol H3PO4 = 0,0005.6 = 0,003 mol

Ta có: 

\(1 < k = \frac{{\overline n O{H^ - }}}{{n{H_3}P{O_4}}} = \frac{{2.0,0022}}{{0,003}} = 1,47 < 2\)

Tạo ra hai muối:  H2PO4- và HPO4 2-

Đặt số mol H3PO4 tham gia phản ứng (1), (2) lần lượt là x và y mol

2H3PO4 + Ba(OH) → Ba(H2PO4)2 + 2H2O

x                     0,5x             0,5x

H3PO4 + Ba(OH)2 → BaHPO4 + 2H2O

y                   y                  y

Theo đề ra ta có:  x + y = 0,003 và 0,5x + y = 0,0022

→ x = 0,0016 vả y = 0,0014

Khối lượng các muối thu được:

mBa(H2PO4)2 = 0,5.0,0016.331 = 0,2648 gam

mBaHPO4 = 0,0014.233 = 0,3262 gam

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 72 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Trà Long

  Trình bày phương pháp hoá học phân biệt các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn riêng biệt sau (Viết các phương trình hóa học xảy ra nếu có). NH4NO3, Ba(NO3)2, Na3PO4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoai Hoai

  Ad ơi, em muốn hỏi câu nhận biết này làm sao. Ad chỉ em với. Nha Nha ^^

  Đề là:

  Trình bày phương pháp hoá học phân biệt các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn riêng biệt sau (Viết các PTHH xảy ra nếu có): Na2CO3, K3PO4, NaNO3, NH4Cl.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Trần thu Sương

  116,4 g hỗn hợp X gồm fe,fe3o4,cu vào 900 g hno3 35% thu được dung dịch Y chỉ chứa 373 g muối và hỗn hợp khí.

  Cho dung dịch chứa 4,75 mol naoh vào Y , lọc bỏ kết tủa rồi đun nóng dung dịch thu được 320,5 g chất rắn G. Tính phần tăm khói lượng oxi trong X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF