YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 7 trang 61 SGK Hóa học 12

Giải bài 7 tr 61 sách GK Hóa lớp 12

Khi cho 3,00 g hỗn hợp Cu và Al tác dụng với dung dịch HNO3 đặc dư, đun nóng, sinh ra 4,48 lít khí duy nhất NO2 (đktc). Xác định phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

a                                     2a

Al + 6HNO3 → Al(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

b                                    3b

\(\begin{array}{l}
 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
64a + 27b = 3\;\\
2a + 3b = \frac{{4,48}}{{22,4}} = 0,2
\end{array} \right. \Leftrightarrow a = \frac{3}{{115}}\\
 \Rightarrow \% Al = \frac{{3.27.100}}{{115.3}} = 23,4
\end{array}\)

⇒ %Cu = 76,6%

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 61 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON