AMBIENT

Bài tập 4 trang 138 SGK Hóa học 10

Giải bài 4 tr 138 sách GK Hóa lớp 10

Hãy cho biết những tính chất hóa học đặc trưng của:

a) Hiđro sunfua.

b) Lưu huỳnh đioxit.

Dẫn ra những phản ứng hóa học để minh họa.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Câu a:

- Tính chất hóa học của hiđro sunfua.

- Hidro sunfua tan trong nước thành dung dịch axit rất yếu.

- Tính khử mạnh:

2H2S + O2 → 2S + 2H2O

2H2S + 3O2 → 2SO2 + 2H2O

Câu b:

Tính chất hóa học của lưu huỳnh đioxit

- Lưu huỳnh đioxit là oxit axit

* SO2 tan trong nước thành dung dịch axit H2SO3 là axit yếu

SO2 + H2O → H2SO3

* SO2 tác dụng với dung dịch bazơ, tạo nên 2 muối:

SO2 + NaOH → NaHSO3

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

- Lưu huỳnh đioxit là chất khử và là chất oxi hóa

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 138 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Thanh Hà

  Mưa axit là gì

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Aser Aser

  1. Một oxit lưu huav ỳnh có tỉ lệ về khối lượng giữa lưu huỳnh và là 2:3. Công thức hóa học của của đó là gì ?

  2. Để nhận biết sự có mặt của khí CO2, người ta thường dùng thuốc thử là:

  A. nước vôi trong B. O2

  C. than hồng D. N2

  3. Số gam KMnO4 cần dùng để điều chês được 5,6 lít khí Oxi là ???

  4. Để nhận biết khí Õi, người ta thử bằng gì

  A. Nước vôi trong Ca (OH2) B. CuO

  C. Que đóm còn tàn lửa D. N2

  GIÚP MÌNH VỚI, KO LÀM HEESRT DC CX ĐC NHÉ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ha Ku

  Đốt 89 gam lưu huỳnh chứa khí oxi (dư) tạo thành lưu huỳnh đioxit (so2)

  A. Viết pt phản ứng

  B. Tính khối lượng lưu huỳnh đioxit (so2) tạo thành

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>