ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 139 SGK Hóa học 10

Giải bài 5 tr 139 sách GK Hóa lớp 10

Dẫn khí SO2 vào dung dịch KMnO4 màu tím nhận thấy dung dịch bị mất màu, vì xảy ra phản ứng hóa học sau:

 SO2 + KMnO4 + H2O → K2SO4 + MnSO4 + H2SO4

a) Hãy cân bằng phương trình hóa học trên bằng phương pháp thăng bằng electron.

b) Hãy cho biết vai trò của SO2 và KMnO4 trong các trường hợp trên.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 6

 
 

Câu a: 

Câu b: SO2 là chất khử, KMnO4 là chất oxi hóa.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 139 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1