YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 32 Hóa học 10 Cơ bản & Nâng cao

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit giúp các em học sinh biết Tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, tính oxit axit, ứng dụng, phương pháp điều chế SO2, SO3. Nguyên nhân tính khử oxi hóa, khử: SO2 (vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử) và SO3 (chỉ có tính oxi hóa).   

ATNETWORK

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON