YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 8 trang 139 SGK Hóa học 10

Giải bài 8 tr 139 sách GK Hóa lớp 10

Cho hỗn hợp gồm Fe và FeS tác dụng với dung dịch HCl (dư), thu được 2,464 lít hỗn hợp khí (đktc). Cho hỗn hợp khí này đi qua dung dịch Pb(NO3)2 (dư), thu được 23,9g kết tủa màu đen.

a) Viết các phương trình hóa học của phản ứng đã xảy ra.

b) Hỗn hợp khí thu được gồm những khí nào? Thể tích mỗi khí là bao nhiêu (đktc)?

c) Tính khối lượng của Fe và FeS có trong hỗn hợp ban đầu?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Nhận định & Phương pháp

  • Kết tủa màu đen là màu sắc đặc trưng của PbS. Có số mol kết tủa suy được số mol khí H2S và cả số mol FeS nữa.
  • Có tổng số mol khí H2S và H2 ta trừ đi số mol khí H2S sẽ có số mol H2. Thông qua đó tìm được khối lượng Fe đã phản ứng.

Hướng dẫn:

\(\\ n_{hh \ khi'} = \frac{2,464}{22,4} = 0,11 \ mol \\ \\ n_{PbS} = \frac{23,9}{239} = 0,1 \ mol\)

Câu a:

Phương trình hóa học của phản ứng:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

H2S + Pb(NO3)2 → PbS + 2HNO3

nH2S = nPbS = 0,1 mol.

Gọi nFe = x; nFeS = y.

Câu b:

Hỗn hợp khí thu được là H2 và H2S

Theo phương trình phản ứng hóa học trên ta có:

Ta có x + y = 0,11.

Có nFeS = nH2S = 0,1.

x = 0,01 mol

VH2 = 0,01 x 22,4 = 0,224l.

VH2S = 0,1 x 22,4 = 2,24l.

Câu c:

mFe = 56 × 0,01 = 0,56g; mFeS = 0,1 × 88 = 8,8g.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 8 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 139 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON