YOMEDIA

Hỏi đáp về Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit - Hóa học 10

Nếu các em có những khó khăn nào về Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

VDOC

Danh sách hỏi đáp (156 câu):

 • Phạm Phước Lộc Cách đây 3 tuần
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Huỳnh Ngân Cách đây 3 tháng
  Hấp thụ hoàn toàn 2,912 lit SO2 (đktc) vào V ml dung dịch CA(OH)2 1M, sau phản ứng thu được 12 gam kết tủa. Giá trị V là?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nhật Duy Cách đây 3 tháng

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Trang Cách đây 3 tháng

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • nguyễn xuân tuấn Cách đây 3 tháng

  Hòa tan 22,8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch H2SO4  98% (đặc, nóng, dư). Sau khi phản ứng  xảy ra hoàn toàn, thấy thoát ra 15,68 lít khí SO2 là sản phẩm khử duy nhất (ở đktc) và thu được dung dịch Y.

   a. Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong X. 

   b. Để trung hòa hết lượng axit dư trong dung dịch Y cần dùng 400 ml dung dịch NaOH 3M. Tính nồng độ % h2so4 có trong dung dich Y

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nhật Tân Cách đây 3 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngô Thị Quỳnh Cách đây 4 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Tiến Cách đây 4 tháng
  So2 có lẫn tạp chất khí so3 háo chất dùng để loại bỏ so3 ra khỏi so2 là

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đỗ Hoàng Dương Cách đây 4 tháng
  Phương pháp giải bài tập phản ứng giữa so3 naoh

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • My My Cách đây 4 tháng
  Mn giải giúp em với ạ

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mạnh Vũ Cách đây 4 tháng
  ..cám ơn mn nh

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đặng Ngọc Trâm Cách đây 4 tháng

  A. 80

  B. 40

  C. 20

  D. 60

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • het roi Cách đây 4 tháng

  A. 16,5

  B. 27,5

  C. 14,6

  D. 27,7

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhi Cách đây 4 tháng

  1) Dẫn khí H2S qua dung dịch FeCl3

  2) Để dung dịch H2S ngoài trời

  3) Đốt khí H2S ở điều kiện thiếu oxi

  A. 1 và 2

  B. 1 và 3

  C. 2 và 3

  D. 1, 2 và 3

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nhật Mai Cách đây 4 tháng

  (I) Nhúng thanh sắt vào dung dịch H2SOloãng, nguội.  

  (II) Sục khí SOvào nước brom.

  (III) Sục khí CO2 vào nước Gia-ven.                 

  (IV) Nhúng lá nhôm vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội.

  Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hóa học là:

  A. 4.

  B. 3.

  C. 1.

  D. 2.

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Co Nan Cách đây 4 tháng

  A. 4,48

  B. 1,12

  C. 3,36

  D. 2,24

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • can tu Cách đây 4 tháng

  A. 200ml

  B. 300ml

  C. 400ml

  D. 100ml

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Kim Xuyen Cách đây 4 tháng

  (a) Sục khí SO2 vào dung dịch NaOH dư tạo ra muối trung hòa Na2SO3.

  (b) SO2 vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.

  (c) Khí SO2 là một trong những nguyên nhân chính gây ra mưa axit.

  (d) Khí SO2 có màu vàng lục và rất độc.

  Số phát biểu đúng là:

  A. 3

  B. 1

  C. 4

  D. 2

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Thanh Cách đây 4 tháng

  a. FeS2 + O2 → X + Y                                   

  b. X + H2S   → Z  + H2O

  c. Z + T  → FeS                                            

  d. FeS + HCl → M + H2S

  e. M + NaOH  → Fe(OH)2 + N

  Các chất được ký hiệu bằng chữ cái X, Y, Z, T, M, N có thể là:

  A. SO2, Fe2O3, S, Fe, FeCl2, NaCl

  B. SO3, Fe2O3, SO2, Fe, FeCl3, NaCl

  C. H2S, Fe2O3, SO2, FeO, FeCl2, NaCl

  D. SO2, Fe3O4, S, Fe, FeCl3, NaCl

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi Cách đây 4 tháng

  A. 9,52

  B. 10,27

  C. 8,98

  D. 7,25

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bach dang Cách đây 4 tháng

  A. SO2 và NO2

  B. CH4 và NH3

  C. CO và CH4

  D. CO và CO2

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tran Chau Cách đây 4 tháng

  Điều nào sau đây là sai ?

  A. X là Na2SO3

  B. X là NaHSO3

  C. X là FeS

  D. X là Ba(HSO3)2

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phung Meo Cách đây 4 tháng

  (1) SO2 + H2S → S + H2O                

  (2) SO2 + KMnO4 + H2O →MnSO4 + K2SO4 + H2SO4

  (3) SO2 + Br+ H2O → H2SO4 + HBr       

  (4) SO2 + Ca(OH)2 → Ca(HSO3)2

  Số phản ứng mà SO2 đóng vai trò là chất khử là:

  A. 2.

  B. 1.

  C. 3.

  D. 4.

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dell dell Cách đây 4 tháng

  A. K2SO3 0,1M và KOH dư 0,4M

  B. KHSO3 0,1M

  C. K2SO3 0,5M và KOH dư 0,5M

  D. KHSO3 0,1M và K2SO3 0,5M

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Phương Khanh Cách đây 4 tháng

  (1) H2S + Cl2 + H2O →           

  (2) SO2 + H2S →

  (3) SO2 + Br2 + H2O →          

  (4) S + H2SO4 đặc, nóng →

  (5) S + F2 →                           

  (6) SO2 + O2 →

  Tổng số phản ứng tạo ra sản phẩm chứa lưu huỳnh ở mức oxi hóa +6 là:

  A. 2.

  B. 3.

  C. 4.

  D. 5.

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)