YOMEDIA
NONE

Bài tập 32.8 trang 70 SBT Hóa học 10

Bài tập 32.8 trang 70 SBT Hóa học 10

Từ những chất sau: Cu, S, H2S, O2, Na2SO3, H2SO4 đặc và dung dịch H2SOloãng, hãy viết PTHH của phản ứng điều chế SO2

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32.8

Các phản ứng điều chế

H2SO4 đặc tác dụng với Cu.

Cu + H2SO4 đặc → CuSO4 + SO2 + H2O

H2SO4 đặc tác dụng với S.

S + 2H2SO4 → 3SO2 + 2H2O

Đốt cháy S trong oxi hoặc trong không khí.

S + O→ SO2

Đốt cháy H2S trong oxi hoặc trong không khí.

2H2S + 3O2 → 2SO2 + 2H2O

Dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với Na2SO3 ở trạng thái rắn hoặc dung dịch.

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + SO2

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.8 trang 70 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON