YOMEDIA
NONE

Bài tập 32.10 trang 71 SBT Hóa học 10

Bài tập 32.10 trang 71 SBT Hóa học 10

Viết phương trình hoá học của các phản ứng, hoàn thành chuỗi biến hoá sau:

Giải sách bài tập Hóa học 10 | Giải sbt Hóa học 10

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32.10

(1) 2Fe + 7/2 O2 t→ Fe2O3 + 2SO2

(2) SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

(3) 3Na2SO3 + 2KMnO4 + H2O → 3Na2SO4 + 2MnO2 + 2KOH

(4) Na2SO+ BaCl2 → 2NaCl + BaSO4

(5) 2NaCl → 2Na + Cl2

(6) Cl2 + SO2 + 2H2O → H2SO4 + 2HCl

(7) 2Fe + 6H2SO4 đặc nóng → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

(8) SO+ H2O → H2SO3

(9) H2SO3 + 2H2S → 3S + 3H2O

(10) Fe + S → FeS

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.10 trang 71 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON