ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 138 SGK Hóa học 10

Giải bài 3 tr 138 sách GK Hóa lớp 10

Cho phản ứng hóa học:

H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl

Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất các chất phản ứng?

A. H2S là chất oxi hóa, Cl2 là chất khử.

B. H2S là chất khử, H2O là chất oxi hóa.

C. Cl2 là chất oxi hóa, H2O là chất khử.

D. Cl2 là chất oxi hóa, H2S là chất khử.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Trong phản ứng:

H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl

Ta có:

\(\begin{array}{l} \mathop S\limits^{ - 2} \to \mathop S\limits^{ + 6} + 8e\\ \mathop {C{l_2}}\limits^0 + 2e \to 2\mathop {Cl}\limits^{ - 1} \end{array}\)

Câu diễn tả đúng tính chất các chất phản ứng là Cl2 là chất oxi hóa, H2S là chất khử

⇒ Đáp án D.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 138 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1