YOMEDIA
NONE

Bài tập 32.3 trang 68 SBT Hóa học 10

Bài tập 32.3 trang 68 SBT Hóa học 10

Chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử?

A. H2SO4    

B. H2S

C. SO2    

D. SO3

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32.3

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.3 trang 68 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON