YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 138 SGK Hóa học 10

Giải bài 2 tr 138 sách GK Hóa lớp 10

Hãy ghép cặp chất và tính chất của chất sao cho phù hợp:

Các chất Tính chất của chất
A. S a) Chỉ có tính oxi hóa
B. SO2 b) Chỉ có tính khử
C. H2S c) Có tính oxi hóa và tính khử
D. H2SO4 d) Không có tính oxi hóa và tính khử
ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

A với c) ⇒ S có tính oxi hóa và tính khử

B với d) ⇒ SO2 có tính oxi hóa và tính khử

C với b) ⇒ H2S chỉ có tính khử

D với a) ⇒ H2SO4 chỉ có tính oxi hóa

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 138 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 138 SGK Hóa học 10

Bài tập 3 trang 138 SGK Hóa học 10

Bài tập 4 trang 138 SGK Hóa học 10

Bài tập 5 trang 139 SGK Hóa học 10

Bài tập 6 trang 139 SGK Hóa học 10

Bài tập 7 trang 139 SGK Hóa học 10

Bài tập 8 trang 139 SGK Hóa học 10

Bài tập 9 trang 139 SGK Hóa học 10

Bài tập 10 trang 139 SGK Hóa học 10

Bài tập 32.1 trang 68 SBT Hóa học 10

Bài tập 32.2 trang 68 SBT Hóa học 10

Bài tập 32.3 trang 68 SBT Hóa học 10

Bài tập 32.4 trang 68 SBT Hóa học 10

Bài tập 32.5 trang 69 SBT Hóa học 10

Bài tập 32.6 trang 69 SBT Hóa học 10

Bài tập 32.7 trang 69 SBT Hóa học 10

Bài tập 32.8 trang 70 SBT Hóa học 10

Bài tập 32.9 trang 71 SBT Hóa học 10

Bài tập 32.10 trang 71 SBT Hóa học 10

Bài tập 32.11 trang 71 SBT Hóa học 10

Bài tập 32.12 trang 71 SBT Hóa học 10

Bài tập 32.13 trang 71 SBT Hóa học 10

Bài tập 32.14 trang 72 SBT Hóa học 10

Bài tập 32.15 trang 72 SBT Hóa học 10

Bài tập 32.16 trang 72 SBT Hóa học 10

Bài tập 32.17 trang 72 SBT Hóa học 10

Bài tập 32.18 trang 72 SBT Hóa học 10

Bài tập 32.19 trang 72 SBT Hóa học 10

Bài tập 2 trang 176 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 3 trang 177 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 4 trang 177 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 5 trang 177 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 1 trang 186 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 2 trang 186 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 4 trang 186 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 5 trang 186 SGK Hóa học 10 nâng cao

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON