ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 138 SGK Hóa học 10

Giải bài 2 tr 138 sách GK Hóa lớp 10

Hãy ghép cặp chất và tính chất của chất sao cho phù hợp:

Các chất Tính chất của chất
A. S a) Chỉ có tính oxi hóa
B. SO2 b) Chỉ có tính khử
C. H2S c) Có tính oxi hóa và tính khử
D. H2SO4 d) Không có tính oxi hóa và tính khử
YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

A với c) ⇒ S có tính oxi hóa và tính khử

B với d) ⇒ SO2 có tính oxi hóa và tính khử

C với b) ⇒ H2S chỉ có tính khử

D với a) ⇒ H2SO4 chỉ có tính oxi hóa

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 138 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1