Bài tập 9 trang 139 SGK Hóa học 10

Giải bài 9 tr 139 sách GK Hóa lớp 10

Đốt cháy hoàn toàn 2,04g hợp chất A, thu được 1,08g H2O và 1,344 lít SO2 (đktc).

a) Hãy xác định công thức phân tử của hợp chất A.

b) Dẫn toàn lượng hợp chất A nói trên đi qua dung dịch axit sunfuric đặc thấy có kết tủa màu vàng xuất hiện.

- Hãy giải thích tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra.

- Tính khối lượng chất kết tủa thu được

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

Nhận định & Phương pháp

Một chất đem đốt cháy tạo SO2 và H2O thì trong chất đó có chứa S, H và có thể có thêm Oxi

Ta tính riêng khối lượng S, khối lượng H ra. Nếu cộng lại bằng 2,04 gam thì kết luận trong hợp chất chỉ có chứa S và H. Còn nếu cộng lại mà ta khối lượng nhỏ hơn 2,04 gam thì trong hợp chất đó có chứa O với khối lượng bằng mhợp chất  - (mS + mH)

Đặt công thức tổng quát HxSyOz

Sau đó lập tỉ lệ khối lượng là xác định được hợp chất đó.

Hướng dẫn:

 

Xác định công thức phân tử của hợp chất A

\(\\ n_{SO_{2}} = \frac{1,344}{22,4} = 0,06 \ mol \Rightarrow m_{S} = 0,06 \times 32 = 1,92 \ g \\ \\ n_{H_{2}O}= \frac{1,08}{18} = 0,06 \ mol \Rightarrow m_{H} = 0,06 \times 2 = 0,12 \ g\)

Như vậy hợp chất A chỉ có nguyên tố S và H.

Đặt công thức phân tử hợp chất là HxSy.

Ta có tỉ lệ: x : y = 0,06 : 0,12 = 1: 2.

Vậy công thức phân tử của A và là H2S.

Phương trình hóa học của phản ứng:

\(n_{H_{2}S} = \frac{2,04}{34} = 0,06 \ mol\)

3H2S + H2O → 4S + 4H2O.

\(\\ n_{S} = \frac{4}{3} n_{H_{2}S} = 0,08 \ mol \\ \\ m_{S} = 0,08 \times 32 = 2,56 \ g\)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 9 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 139 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Mai Đào

  đốt cháy hoàn toàn 2,04 gam hợp chất A , thu được 1,08 gam H2O và 1,334 lít SO2 ( điều kiện tiêu chuẩn ) :

    a) Hãy xác định công thức phân tử của hợp chất A   ;  

    b) dẫn toàn bộ lượng chất A nói trên đi qua axit sunfuric đặc thấy có kết tủa màu vàng xuất hiện          

        - hãy giải thích hiện tượng và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra              

        - tính khối lượng chất kết tủa thu được . 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Trung Phuong

   khí lưu huỳnh dioxit là một trong những khí chủ yếu gây mưa axit . Mưa axit có khả năng phá hủy những công trình xây dựng bằng đá , thép . Tính chất nào của SO2 đã phá hủy những công trình này ? Hãy dẫn ra phản ứng hóa học để chứng minh .

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  hấp thụ hoàn toàn 12,8 gam SO vào 250 ml dung dịc NaOH 1M : a) viết phương trình hóa học của các phản ứng có thể xảy ra   ;  b) tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng  .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Đào

  dẫn khí SO2 vào dung dịch KMnO4 màu tím , nhận thấy dung dịch bị mất màu vì xảy ra phản ứng hóa học sau :

                                                    SO2 + KMnO4 tạo thành K2SO4 + MnSO4 + H2SO4 :

  a) hãy cân bằng phương trình hóa học trên bằng phương pháp thăng bằng electron   

   b) hãy cho biết vai trò của SO2 và KMnO4 trong phản ứng trên .

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Lê Nhi

  cho 8,96 lít khí SO2 ( điều kiện tiêu chuẩn ) tác dụng hết với 500ml dung dịch NaOH 1M . Tính khối lượng muối thu được và nồng độ mol của dung dịch muối .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang

  a) Cho 2,25 gam hỗn hợp A gồm Al, Fe, Cu tác dụng với dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 1344 ml (đktc) khí và còn lại 0,6 gam chất rắn không tan. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong A.

  b) Hấp thụ hoàn toàn 1,344 lít SO2 ( đktc) vào 13,95 ml dung dịch KOH 28%, có khối lượng riêng là 1,147g/ml. Hãy tính nồng độ phần trăm các chất có trong dung dịch sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu phương

  hòa tan m gam Zn trong H2SO4 đun nóng thu được 6,72l hỗn hợp 2 khí SO2 và H2S có tỉ khi so với H2 là 24,5.Tính m Zn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lệ Diễm

  Cho các cặp chất sau: (1) H2S  +  SO2;   (2)  SO2  +  O2;  (3)   SO2  +  H2SO4 đặc;  (4)  S +  SO2;  (5)  S  +  H2SO4 đặc;

    (6)   H2S + H2SO4 đặc. Hãy cho biết có bao nhiêu phản ứng xảy ra?

  A. 6     

  B. 3   

  C. 5                     

  D. 

  Hướng dẫn giải:

  S(+6, +4, 0, -2). Những hợp chất của S có số oxi hóa cách nhau thì mới phản ứng được vs nhau => gồm (1), (4), (5)

  S(+4) có tính khử nên pu đc vs O2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời