YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 7 trang 139 SGK Hóa học 10

Giải bài 7 tr 139 sách GK Hóa lớp 10

Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng minh rằng lưu huỳnh đioxit và lưu huỳnh trioxit là những oxit axit?

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 7

SO2 và SO3 là những oxit axit vì:

  • SO2 và SO3 tan trong nước tạo thành dung dịch axit H2SO3 và H2SO4

SO2 + H2O → H2SO3

SO3 + H2O → H2SO4

  • SO2 và SO3 tác dụng với bazơ , oxit bazơ tạo muối sunfit và sunfat.

SO2 + NaOH → NaHSO3

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O.

SO3 + NaOH → NaHSO4

SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O.

SO2 + CaO → CaSO3

SO3 + MgO → MgSO4

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 7 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 139 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON