YOMEDIA

Bài tập 7 trang 139 SGK Hóa học 10

Giải bài 7 tr 139 sách GK Hóa lớp 10

Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng minh rằng lưu huỳnh đioxit và lưu huỳnh trioxit là những oxit axit?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 7

SO2 và SO3 là những oxit axit vì:

 • SO2 và SO3 tan trong nước tạo thành dung dịch axit H2SO3 và H2SO4

SO2 + H2O → H2SO3

SO3 + H2O → H2SO4

 • SO2 và SO3 tác dụng với bazơ , oxit bazơ tạo muối sunfit và sunfat.

SO2 + NaOH → NaHSO3

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O.

SO3 + NaOH → NaHSO4

SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O.

SO2 + CaO → CaSO3

SO3 + MgO → MgSO4

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 7 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 139 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  câu 1: cho 19,15g hỗn hợp gồm 4 oxit kim loại Fe2O3, MgO, ZnO, Al2O3 tan vừa đủ trong 400ml dung dịch H2SO4 1M. Cô cạn dung dịch thu được a gam muối

  giá trị của a là

  Câu 2 Để a gam bột sắt ngoài không khí , sau 1 thời gian hỗn hợp A có khối lượng 37,6 g gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Hỗn hợp A phản ứng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 3,36l khí SO2 ở ĐKTC. khối lượng của a à

  Câu 3 Các phản ứng SO2 có tính khử là

  1 2SO2 + O2 => 2SO3

  2 SO2 + 2H2S => 3S + 2H2O

  3 SO2 + Br + 2H2O => H2SO4 +2HBr

  4 SO2 + NaOH => NaHSO3

  Câu 4: Hấp thụ hoàn toàn 8,96l khí SO2 qua 2l dung dịch Ca(OH)2 0,125M sau phản ứng khối lượng chất kết tủa là

  Câu 5

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  Nung nóng hỗn hợp gồm 10 gam sắt và 4,8 gam lưu huỳnh tính khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng biết H =70 %

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

  kim loại nào tác dụng với lưu huỳnh ở nhiệt độ thường?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA