YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 177 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 5 trang 177 SGK Hóa học 10 nâng cao

Cho hỗn hợp FeS và Fe tác dụng với dung dịch HCl (dư), thu được 2,464 lít hỗn hợp khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Dẫn hỗn hợp khí này đi qua dung dịch Pb(NO3)2 (dư), sinh ra 23,9g kết tủa màu đen.

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy ra.

b) Hỗn hợp khí thu được gồm những khí nào? Tính tỉ lệ số mol các khí trong hỗn hợp.

c) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của hỗn hợp rắn ban đầu.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Câu a:

Các phản ứng xảy ra:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2   (1)

0,01                       0,01

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S   (2)

0,1                           0,1

H2S + Pb(NO3)→ PbS + 2HNO3

0,1                           0,1

Câu b:

Hỗn hợp khí gồm H2 và khí H2S

Số mol PbS = 23,9 : 239 = 0,1 mol

Số mol H2S và H2 là 2,464 : 22,4 = 0,11 mol

Số mol H2 : 0,11 - 0,1 = 0,01 (mol).

Tỉ lệ số mol 2 khí:

\(\frac{{{n_{{H_2}}}}}{{{n_{{H_2}S}}}} = \frac{{0,01}}{{0,1}} = \frac{1}{{10}}\)

Câu c:

Theo các phản ứng (1) và (2) ta có:

nFe = nH2 = 0,01 mol ⇒ mFe = 0,01.56 = 0,56(g)

nFeS = nH2S = 0,1 mol ⇒ mFeS = 0,1.88 = 8,8(g)

Vậy: %mFe = [0,56/(0,56 + 8,8)]. 100% = 5,98%; %mFeS = 94,02%

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 177 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON