YOMEDIA
NONE

Bài tập 32.18 trang 72 SBT Hóa học 10

Bài tập 32.18 trang 72 SBT Hóa học 10

Hấp thụ hết 3,35 lít khí SO2 (đktc) vào dung dịch NaOH thu được dung dịch X chứa 2 muối. Thêm Br2 vào dung dịch X, phản ứng xong thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 thu được kết tủa. Tính khối lượng kết tủa thu được sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32.17

Ta thấy khi cho Br2 vào dung dịch 2 muối S4+ thì toàn bộ S4+ sẽ bị oxi hoá lên S6+ (SO42-)do đó :

nSO2 = nSO42- = 0,15

⇒ mBaSO4 = 0,15.233 = 34,95g

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.18 trang 72 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON