YOMEDIA
NONE

Bài tập 32.14 trang 72 SBT Hóa học 10

Bài tập 32.14 trang 72 SBT Hóa học 10

a) Viết PTHH của các phản ứng của H2S với O2, SO2, nước clo. Trong các phản ứng đó H2S hể hiện tính khử hay tính oxi hoá, vì sao ?

b) Có thể điều chế lưu huỳnh từ khí SOvà H2S. Viết PTHH của phản ứng.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32.14

a) 2H2S + 3O2 t→ 2SO+ 2H2O

2H2S + SO2 → 3S + 2H2O

H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl

Trong các phản ứng trên, H2S thể hiện tính khử.

b) 2H2S + SO2 → 3S + 2H2O

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32.14 trang 72 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON