ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 138 SGK Hóa học 10

Giải bài 1 tr 138 sách GK Hóa lớp 10

Lưu huỳnh đioxit có thể tham gia những phản ứng sau:

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4 (1)

SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O (2)

Câu nào sau đây diễn tả không đúng tính chất của các chất trong những phản ứng trên?

A. Phản ứng (1): SO2 là chất khử, Br2 là chất oxi hóa.

B. Phản ứng (2): SO2 là chất oxi hóa, H2S là chất khử.

C. Phản ứng (2): SO2 vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa.

D. Phản ứng (1): Br2 là chất oxi hóa, phản ứng (2): H2S là chất khử.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Ở phương trình (1)

 \(\begin{array}{l} \mathop S\limits^{ + 4} \to \mathop S\limits^{ + 6} + 2e\\ \mathop {B{r_2}}\limits^0 + 2e \to \mathop {2Br}\limits^{ - 1} \end{array}\)

SO2 đóng vai trò là chất khử. Br2 đóng vai trò là chất oxi hóa

Ở phương trình (2)

 \(\begin{array}{l} \mathop S\limits^{ + 4} + 4e \to \mathop S\limits^0 \\ \mathop S\limits^{ - 2} \to \mathop S\limits^0 + 2e \end{array}\)

SO2 đóng vai trò là chất oxi hóa. H2S đóng vai trò là chất khử.

⇒ Câu diễn tả không đúng tính chất của các chất trong những phản ứng trên là phản ứng (2): SO2 vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa

⇒ Đáp án C

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 138 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1