YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 138 SGK Hóa học 10

Giải bài 1 tr 138 sách GK Hóa lớp 10

Lưu huỳnh đioxit có thể tham gia những phản ứng sau:

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4 (1)

SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O (2)

Câu nào sau đây diễn tả không đúng tính chất của các chất trong những phản ứng trên?

A. Phản ứng (1): SO2 là chất khử, Br2 là chất oxi hóa.

B. Phản ứng (2): SO2 là chất oxi hóa, H2S là chất khử.

C. Phản ứng (2): SO2 vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa.

D. Phản ứng (1): Br2 là chất oxi hóa, phản ứng (2): H2S là chất khử.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Ở phương trình (1)

 \(\begin{array}{l} \mathop S\limits^{ + 4} \to \mathop S\limits^{ + 6} + 2e\\ \mathop {B{r_2}}\limits^0 + 2e \to \mathop {2Br}\limits^{ - 1} \end{array}\)

SO2 đóng vai trò là chất khử. Br2 đóng vai trò là chất oxi hóa

Ở phương trình (2)

 \(\begin{array}{l} \mathop S\limits^{ + 4} + 4e \to \mathop S\limits^0 \\ \mathop S\limits^{ - 2} \to \mathop S\limits^0 + 2e \end{array}\)

SO2 đóng vai trò là chất oxi hóa. H2S đóng vai trò là chất khử.

⇒ Câu diễn tả không đúng tính chất của các chất trong những phản ứng trên là phản ứng (2): SO2 vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa

⇒ Đáp án C

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 138 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 2 trang 138 SGK Hóa học 10

Bài tập 3 trang 138 SGK Hóa học 10

Bài tập 4 trang 138 SGK Hóa học 10

Bài tập 5 trang 139 SGK Hóa học 10

Bài tập 6 trang 139 SGK Hóa học 10

Bài tập 7 trang 139 SGK Hóa học 10

Bài tập 8 trang 139 SGK Hóa học 10

Bài tập 9 trang 139 SGK Hóa học 10

Bài tập 10 trang 139 SGK Hóa học 10

Bài tập 32.1 trang 68 SBT Hóa học 10

Bài tập 32.2 trang 68 SBT Hóa học 10

Bài tập 32.3 trang 68 SBT Hóa học 10

Bài tập 32.4 trang 68 SBT Hóa học 10

Bài tập 32.5 trang 69 SBT Hóa học 10

Bài tập 32.6 trang 69 SBT Hóa học 10

Bài tập 32.7 trang 69 SBT Hóa học 10

Bài tập 32.8 trang 70 SBT Hóa học 10

Bài tập 32.9 trang 71 SBT Hóa học 10

Bài tập 32.10 trang 71 SBT Hóa học 10

Bài tập 32.11 trang 71 SBT Hóa học 10

Bài tập 32.12 trang 71 SBT Hóa học 10

Bài tập 32.13 trang 71 SBT Hóa học 10

Bài tập 32.14 trang 72 SBT Hóa học 10

Bài tập 32.15 trang 72 SBT Hóa học 10

Bài tập 32.16 trang 72 SBT Hóa học 10

Bài tập 32.17 trang 72 SBT Hóa học 10

Bài tập 32.18 trang 72 SBT Hóa học 10

Bài tập 32.19 trang 72 SBT Hóa học 10

Bài tập 2 trang 176 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 3 trang 177 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 4 trang 177 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 5 trang 177 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 1 trang 186 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 2 trang 186 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 4 trang 186 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 5 trang 186 SGK Hóa học 10 nâng cao

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON