RANDOM

Bài tập 1 trang 138 SGK Hóa học 10

Giải bài 1 tr 138 sách GK Hóa lớp 10

Lưu huỳnh đioxit có thể tham gia những phản ứng sau:

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4 (1)

SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O (2)

Câu nào sau đây diễn tả không đúng tính chất của các chất trong những phản ứng trên?

A. Phản ứng (1): SO2 là chất khử, Br2 là chất oxi hóa.

B. Phản ứng (2): SO2 là chất oxi hóa, H2S là chất khử.

C. Phản ứng (2): SO2 vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa.

D. Phản ứng (1): Br2 là chất oxi hóa, phản ứng (2): H2S là chất khử.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Ở phương trình (1)

 \(\begin{array}{l} \mathop S\limits^{ + 4} \to \mathop S\limits^{ + 6} + 2e\\ \mathop {B{r_2}}\limits^0 + 2e \to \mathop {2Br}\limits^{ - 1} \end{array}\)

SO2 đóng vai trò là chất khử. Br2 đóng vai trò là chất oxi hóa

Ở phương trình (2)

 \(\begin{array}{l} \mathop S\limits^{ + 4} + 4e \to \mathop S\limits^0 \\ \mathop S\limits^{ - 2} \to \mathop S\limits^0 + 2e \end{array}\)

SO2 đóng vai trò là chất oxi hóa. H2S đóng vai trò là chất khử.

⇒ Câu diễn tả không đúng tính chất của các chất trong những phản ứng trên là phản ứng (2): SO2 vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa

⇒ Đáp án C

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 138 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Anh Pham

  Cho hỗn hợp X gồm Na và Ba tác dụng hết với H2O, thu được dung dịch Y và 2,24 lít khí H2 đktc. Dung dịch Y có thể hấp thụ tối đa V lít khí SO2 đkc. Giá trị của V là?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Lê Ngọc Mai

  Cho 4,48l SO(đktc) vào 300ml NaOH 1M được dung dịch X . Cho X tác dụng BaCl2 dư được m(g) kết  tủa . Tính m=?

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
 • Đàm Tử Tâm

  Cho 2,24 lít SO2 tác dụng với 60ml dd NaOH 1M (d=1.28g/ml) thu được dd X. tính C% của ddX

  Theo dõi (1) 1 Trả lời

 

YOMEDIA