Bài tập 3 trang 106 SGK Hóa học 10

Giải bài 3 tr 106 sách GK Hóa lớp 10

Có các chất sau: axit sunfuric đặc, nước, kali clorua rắn. Hãy viết các phương trình phản ứng để điều chế hidro clorua.

Gợi ý trả lời bài 3

Các phương trình phản ứng để điều chế hidro clorua:

2KCl + H2SO4 đ  K2SO4 + 2HCl

2KCl + H2O → KOH + H2↑ + Cl2

H2  + Cl 2HCl

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 106 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Van Tho

  1) Cho 4,8g 1 kim loại R thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dd HCl thu được 4,48 lít khí H2 (đktc)

  a) Viết pt hóa học của phản ứng sảy ra và tính số mol H2 thu được.

  b) Xác định tên kim loại R.

  c) Tính khối lượng muối clorua khan thu được.

  2) Cho 7,8g kim loại nhóm IA tác dụng với HCl thì thấy có 2,24 lít khí thoát ra (đktc). Xác định tên kim loại.

  3) Khi cho 1,2 gam một kim loại IIA tác dụng với dd HCL tạo ra 1,12 lít khí H2 (đktc). Xác định tên kim loại.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  1) Cho 69,6g MnO2 tác dụng với dd HCl đặc, dư. Dẫn khí thoát ra đi vào 500ml dd NaOH 4M (ở nhiệt đọ thường).

  a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng sảy ra.

  b) Xác định nồng độ mol của những chất có trong dd sau phản ứng (thể tích dd thay đổi không đáng kể).

  2) Đổ dd chứa 1g HBr vào dd chứa 1g NaOH. Nhúng giấy quỳ tím vào dd thu được thì giấy quỳ tím chuyển sang màu nào? Vì sao?

  3) Tính khối lượng HCl bị oxi hóa bởi MnO2, biết rằng khí Cl2 sinh ra trong phản ứng đó có thể đẩy được 12,7g I2 từ dd NaI.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên

  1) Cho 500ml dd HCl 1,4M phản ứng với 16g CuO thu được dd A. Xác định khối lượng và nồng độ mol/lít mỗi chất trong dd A.

  2) Cho 500ml dd NaOH 1,8M phản ứng với 500ml dd FeCl3 0,8M thu được dd A và chất rắn B. Xác định khối lượng chất rắn B và nồng độ mol/lít mỗi chất trong dd A.

  3) Cho 1,96 gam bột Fe vào 100ml dd CuCl2 10% (d=1,12g/ml)

  a) Viết phương trình phản ứng.

  b) Tính nồng độ mol/lít của chất trong dd sau phản ứng (coi thể tích dd thay đổi không đáng kể)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  Một hỗn hợp A gồm Al và Mg. Hòa tan m gam A trong dd HCl dư thu được 10,08l khí H2 (đktc). Nếu cũng hòa tan m gam A trong dd NaOH thấy còn lại 3,6g kim loại ko tan. Tính m?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Xuân Ngạn
  1) cho 0,78 gam một kim loại nhóm IA tác dụng với HCL thu được 0,224 lít khí thoát ra (dktc) .Định tên kim loại đó
  2) Khi cho 5,4 gam một kim loại M tác dụng với oxi không khí thu được 10,2 gam 1 oxit M2O3.Tìm kim loại M
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Goc pho

  5. Cho 8.64 gam hỗn hợp gồm Fe2o3 và 1 kim loại có hóa trị II số mol = nhau tác dụng vừa đủ với 320 ml dung dịch HCL 1M . Xác định oxit chưa biết ?

  6. Cho 11.52 gam hỗn hợp gồm MgO và một oxit kim lọa có hóa trị III có số mol = nhau . Tác dụng vừa đử với 240 ml dung dịch H2SO4 1M . Xác định oxit kim loại chưa biết ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thúy

  1) Cho 39,15 gam MnO2 tác dụng với dd HCl đặc, khí sinh ra cho tác dụng với một lượng sắt dư thì thu được bao nhiêu gam muối. Biết hiệu suất của cả quá trình là 86%.

  2) để điều chế được đủ lượng khí Clo tác dụng vừa đủ với 14,4 gam Mg thì người ta cần dùng bao nhiêu gam KMnO4. Biết hiệu suất phản ứng điều chế cho Clo là 80%.

  3) Người ta có thể điều chế được bao nhiêu lít khi Clo (đktc) từ 63,2 gam KMnO4. Biết hiệu suất phản ứng là 75%.

  4) Cho 13,05 gam MnO2 tác dụng với dd HCl đặc dư thì thu được 8,52 gam khí Clo. Tính hiệu suất cảu phản ứng.

  5) Đun nóng 6,125 gam KClO3 với HCl đặc. Biết hiệu suất phản ứng là 85%. Thể tích Cl2 thu được ở ĐKTC là bao nhiêu.

  6) Có 12 litts hỗn hợp 2 khí Cl2 và H2 đựng trong bình thạch anh đậy kín. Chiếu sáng để phản ứng sảy ra thì thu được một hỗn hợp khí chứa 30% thể tích là khí sản phẩm, lượng Cl2 còn lại 20% so với ban đầu (các thể tích khí đo ở cùng nhiệt độ và áp suất)

  a) Tính % thể tích của hỗn hợp trước và sau phản ứng.

  b) Tính hiệu suất phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Trang

  cho dung dịch HCL đặc ,dư tác dụng với 6,96 gam MnO2 . lượng khí cho sinh ra oxi hóa hoàn toàn kim loại M , tạo ra 7,6 gam muối . kim loại M là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Xác định FexOy

  bởi Anh Trần 12/11/2018

  Để hòa tan 1g oxit FexOy cần 13,035 ml dd HCl 10 % (d=1,05g/ml). Xác định FexOy

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu thủy

  Hoà tan 7g hỗn hợp gồm 1 kim loại hía trị I và 1 kim loại hía trị II trong dung dich HCl. Sau phản ứng phát ra 4,48l H (đktc).

  a) tính khối lượng HCl cần dùng.

  b) tính tổng khối lượng muối sinh ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thiên Mai

  Cho sản phẩm tạo thành khi đun nóng hỗn hợp gồm 5,6g bột sắt và 1,6 bột lưu huynh vào 500ml dung dịch HCl thì thu được khí bay ra và một dung dịch A

  a, Tỉnh thành phần % về thể tích của hỗn hợp khí

  b, Đê trung hòa HCl còn thừa trong dd A phải dùng 125ml dd NaOH 0,1M. Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng.........

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy tien

  HÒA TAN 2,3G NATRI VÀO 100ML DD HCL 2M

  A, TÍNH THỂ TÍCH KHÍ THOÁT RA Ở DKTC

  B, TÌM NỒNG NỘ MOL CÁC CHẤT TRONG DD SAU PỨ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  cho một lượng mưới cacbonnat trung hòa của kim loại kiềm tác dụng vừa đủ với dung dịch HCL 10% thì sau phản ứng thu được dung dịch muối có nồng độ 14,77%. Xác định công thức công thức hóa học của muối cacbonnat

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tay Thu

  hỗn hợp X gồm M2CO3 ,MHCO3 và MCl với m là kim loại kiềm, nung nóng 20,29 gam hh X ,sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thây còn lại 18,74 gam chất rắn ,cũng đem 20,29 gam X trên tác dụng hết với 500ml dd HCl 1M thì thoát ra 3,36 lít khí (đktc) và thu được dd Y. cho Y tác dụng với dd AgNO3 dư thì thu được 74,62gam kết tủa ,Tìm kim loại M

  Giúp dùm ạ ^^

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Hien

  Hòa tan hoàn toàn1,17(g) một kim loại A, có hóa trị không đổi vào dung dich HCl 1,2M (phản ứng vừa đủ) thì thu được 0,336l khí. Tìm tên kim loại A và thể tích dung dịch HCl đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  cho 0,48g một kim loại thuộc nhóm IIA vào đ hcl dư thì sau phản ứng thu được đ có khối lượng tăng 0,44g . xác định kim loại nhóm IIA

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sam sung

  7. Cho 8g hỗn hợp gồm Mg , Fe tác dụng vừa đủ vs dd Hcl thì thu đc 4.48l khí ở đktc ?

  a. Viết Ptpu

  b. Tính khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp đầu ?

  c. Tính thể tích Hcl đã dùng ở đktc ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to

  Cho m gam hỗn hợp gồm Ca và Al tác dụng với dd HCl dư thì thấy có 18,25g HCl đã phản ứng. Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với Cl2 dư thì thu được 24,45g hỗn hợp hai muối. Xác định m và % về khối lượng các muối trong hỗn hợp đầu.

  Giúp mình với, nghĩ mãi không ra.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang

  Cho 8g fe2o3 tan hết trong 192g dd HCl vừa đủ

  A. Viết pthh

  B. Tính khối lượng muối tạo thành

  C. Tính nồng độ phần trăm trong dd thu dc sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  hòa tan 11g hỗn hợp sắt và nhôm vào dd HCL vừa đủ sau pư thu đk 39,4g hỗn hợp

  A. Viết ptpư sảy ra

  B. Tính khối lượng mỗi kl trong hỗn hợp ban đầu

  C. Tính tổng số mol axit đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang

  hòa tan 8,5g hỗn hợp gồm kali và natri vào dd HCL vừa đủ sau pư thu đk 3,36l khí H2 ở đktc

  A. Viết pư sảy ra

  B. Tính khối lượng mỗi kl trong hỗn hợp ban đầu

  C. Tính tổng khối lượng muối thu đk sau pư

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  cho 20,4 gm hỗn hợp X gồm Zn, fe, Al tác dụng với dd Hcl dư thu đc 10,08 lít H2 ở đktc. mặt khác cho 0,2 mol hh X tác dụng vừa đủ với 6,16 lít Cl2 ở đktc. xác định khối lượng mỗi kim loại trong 20,4 gam hh X?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hoài Thương

  cho 1,84 lít (đktc) hiđro clorua qua 50ml dung dịch AgNO3 8% (d=1,1g/ml).Nồng độ của chất tan HNO3trong dung dịch thu được là bao nhiêu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Spider man

  Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp kim loại gồm Mg, Cu, Fe trong dung dịch axit HCl, thu được dung dịch X, chất rắn Y và khí Z. Cho dung dịch X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH thu được kết tủa T. Nung hoàn toàn kết tủa trong không khí thu được chất rắn gồm? A: Fe2O3 và Cu B: MgO và Cu C: MgO và Fe2O3 D: MgO và FeO

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  Bài 1: Hòa tan hết 4,8(g) 1 oxit kim loại M trong 120ml dd HCl 0,2M(vừa đủ) thu được một dd. Xử lí cẩn thận dd sau pứ thì thu được 24,36 (g) muối X.

  a)Xác định kim loại M ------b)Xác định công thức của muối X ( X mình nghĩ là muối ngậm nước)

  Bài 2: Khi làm nguối 513,2(g) dd hão hòa X2SO4.nH2O (trong đó X là kim loại kiềm, n là số nguyên thỏa mãn 7oC xuống 10oC thì có 197,7 gam tinh thể X2SO4.nH2O tách ra khỏi dd. Biết độ tan của X2SO4 ở 85 độC và 10 độ C lần lượt là 28,3(g) và 9(g) . Tìm CTHH của X2SO4.7H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  Cho 9,2g kim loại hóa trị I tác dụng vừa đủ với dd HCL 20% thu được 4,48 lít khí H2 (đktc)

  a) Xác định tên kim loại

  b) Tính nồng độ phần trăm của dd muối thu được

  c) Tính khối lượng nước thêm vào dd HCL 20% để được dd HCL 10%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Goc pho

  Cho 32g hỗn hợp Al,Fe,Zn tác dụng vừa đủ với V lít dd HCl 0,5M thu được 44,2g muối.Tính V

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lệ Diễm

  Để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Zn và ZnO người ta phải dùng vừa hết 600ml dd HCl 1M và thu được 0,2 mol lít khí H2.

  a) Viết pt hóa học. Cho biết phản ứng nào là phản ứng oxi hóa-khử.

  b) Xác định khối lượng của Zn và ZnO trong hỗn hợp ban đầu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  Cho 29,8 hỗn hợp gồm Fe, Zn tác dụng hết với 600ml dung dịch HCl thu được 11,2 lít khí (đktc).
  a) Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại.
  b) Tính nồng độ mol HCl.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  tính khối lượng HCl bị oxi hóa bởi MnO2, biết rằng khí Cl2 sinh ra trong pứ đó có thể đẩy đc 12,7g I2 từ dd NaI

  trả lời giùm em với ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  Hòa tan hoàn toàn 10.05 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat kim loại hóa trị II và III vào dung dịch HCl thu được dung dịch A và 0.672 lít khí (đktc). Khối lượng muối trong A là:

  A. 10.38 gam

  B. 20.66 gam

  C. 30.99 gam

  D. 9.32 gam

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng My

  hòa tan 20g hỗn hợp 2 kim loại kiềm thổ A,B thuộc 2 chu kỳ liên tiếp vào dung dịch HCl dư thu được 15,68 lít khí ở đkc.Xác định tên 2 kim loại và tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Cho m(g) Fe tác dụng hết với 500ml dd HCl 1,2M
  a, Tính khối lượng Fe tham gia phản ứng.
  b, Tính VH2 thoát ra ( đktc )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  Cho 60g dd HCl tác dụng với dd Na2CO3 dư thu được 3,36l khí đktc.Tính nồng độ % của dung dịch HCl nói trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  Tìm kim loại R

  bởi Van Tho 13/11/2018

  hòa tan hoàn toàn 7.56g một kim loại R chưa rõ hóa trị vào dd HCL thu đc 9.408 lít H2 (dktc) tìm kim loại R

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyen Ngoc

  cho 15,7 gam hỗn hợp X gồm Al , Zn tác dụng vừa đủ với 200ml dd HCl. Cô cạn dd sau phản ứng thu được 40,55 gam chất rắn khan.

  a,Tính % khối lượng mỗi kim loại.

  b,Tính C% dd HCl ban đầu và C% mỗi muối trong dd sau phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Quân

  Cho 60g dd HCl tác dụng với dd Na2CO3 dư thu được 3,36l khí đktc.Tính nồng độ % của dung dịch nói trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  Hoà tan hoàn toàn 11g hỗn hợp Fe và Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCL 10% sau phản ứng thu được 8,96 lít khí H2 đktc

  a Tính % khối lượng mỗi kim loại

  b tính khối lượng dung dịch HCL đã dùng

  c tính nồng độ % các chất thu được sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sam sung

  cho 36,8g hh cao và caco3 td vừa đủ với 5 lít dd hcl , thu được 4,48 lít khí

  a) tính % khối lượng mỗi chất trong hh ban đầu b) tính nồng đồ mol/lít của dd hcl đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá

  Hoà tan hoàn toàn 25,12 gam hỗn hợp Mg, Al, Fe trong dung dịch HCl dư thu được 13,44 lít khí H2 (đktc) và m gam muối. Giá trị của m là : A. 67,72. B. 46,42. C. 68,92 D. 47,02.

  giải chi tiết hộ mình vs...

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trieu Tien

  Cho 7,2 gam kim loại kìm thổ (thuộc nhóm IIA ) tác dụng với dung dịch HCl ( vừa đủ ) sau phản ứng thu được 6,72 lít khí H2 ( đo ở đktc ) và dung dịch muối X . Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch NaOH dư , tính khối lượng kết tủa thu được ?

  GIÚP EM GIẢI VỚI Ạ THANKS !!!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Minh Tuấn

  thêm 300ml h2o vào 200ml dung dịch nacl 1,5M để thu đượ 500ml dung dịch A. Tính số mol chất tan. Tính nồng độ mol của dung dịch A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Vàng

  cho 8,0g hỗn hợp hai kim loại Mg và Fe phản ứng hết với dung dịch HCL(dư) . Sau phản ứng thu được 4,48 lít khí H2( đktc) . Tính % khối lượng Mg và Fe trong hỗn hợp ban đầu .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  HCl có tác dụng với HNO3 đặc ko

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tuấn Huy

  Khi hoà tan hoàn toàn 3g hỗn hợp 2 kim loại trong ddHCl dư thu được 0,672 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được a gam muối khan, giá trị của a là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  Cho 14,7 g hỗn hợp Natri và Kali vào nước thu được 5,6 lít \(H_2\) (đktc) và dung dịch X.

  a) Tính khối lượng và phần trăm khối lượng của mỗi kim loại có trong hỗn hợp ban đầu

  b) Trung hòa dung dịch X bằng 1 lượng vừa đủ 250 ml dung dịch HCL. Tính nồng độ mol của dung dịch HCL đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Anh

  Cho 31.6 g KMnO4 tác dụng với HCl đặc thu được V lít khí X ở đktc
  a. Tìm V
  b. Cho toàn bộ khí X sinh ra tác dụng với hiđrô thu được khí Y. Hấp thuj hoàn toàn khí Y vào nước thu được 200 ml dung dịch Z. Cho 200 ml dd Z tác dụng với 200 ml hh dd gồm AgNO3 1M và Pb(NO3)2 0.75 M thu được dd T. Xác định nồng độ mol/l có trong dd T

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hong Van

  CHO 13,6g hỗn hợp gồm Fe và Fe2O3 tác dụng hoàn toàn với 91,25g dung dịch HCL 20 o/o vừa đủ.

  a)Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu?

  b)Tính nồng độ phần trăm của chất tan có trong dung dịch sau phản ứng?

  Giải dùm mình nha mấy cậu?//?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đan Nguyên

  Hòa tan hoàn toàn 7,8 g hỗn hợp 2 kim loại Mg và Al vào một lượng vừa đủ dd HCl 20% thì thấy khối lượng dd axit tăng 7g

  a) Xác định % khối lượng mot64 chất trong hỗn hợp ban đầu

  b) Tính khối lượng dd axit cần dùng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  Cho 4,14 g hỗn hợp 2 kim loại Fe và Al tác dụng đủ với dd HCl 21,9% (D=1,2 g/ml) thu được dd A và V lít khí hidro (đkc). Cô cạn dd A thu được 13,725 g muối khan

  a) tìm V

  b) Xác định % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu

  c) Tính thể tích dd HCl đã dùng và nồng độ % các chất trong dd A, biết người ta dùng dư 20% so với lượng phản ứng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Hải

  Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Zn và ZnO vào 100gam dung dịch HCl 18,25%, sau phản ứng thu được 3,36 lit khí (đktc) và dung dịch Y có chứa 27,2 gam muối

  a. Viết phương trình phản ứng và tính m

  b. Tính C% chất tan trong dung dịch Y

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  Tính khối lg nước cần dùng trong trường hợp sau.
  Cho nước vào 100g dd HCL 30% để thu đc dd HCL 20%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong

  Hoà tan hoàn toàn 4,05 gam một kim loại A hoá trị III vào 296,4g dd HCl .pứ vừa đủ thứ đc 5,04l H2 đktc và dd B a, Xác định tên kim loại. b,tính nồng độ phần trăm của dd HCl và dd B. c,cần lấy bn gam dd B và bn gam nước để pha thành 600gam dd C có nồng độ 2,5%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh thuận

  Hòa tan 10g hỗn hợp muối cacbonat kim loại hóa trị II bằng dung dịch HCl dư ta thu được dung dịch A và 2,24 lít khí bay ra (đktc). Hỏi cô cạn dung dịch A thì thu được bao nhiêu gam muối khan?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn