YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 106 SGK Hóa học 10

Giải bài 3 tr 106 sách GK Hóa lớp 10

Có các chất sau: axit sunfuric đặc, nước, kali clorua rắn. Hãy viết các phương trình phản ứng để điều chế hidro clorua.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 3

Các phương trình phản ứng để điều chế hidro clorua:

2KCl + H2SO4 đ → K2SO4 + 2HCl

2KCl + H2O → KOH + H2↑ + Cl2

H2  + Cl→ 2HCl

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 106 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON