Bài tập 3 trang 106 SGK Hóa học 10

Giải bài 3 tr 106 sách GK Hóa lớp 10

Có các chất sau: axit sunfuric đặc, nước, kali clorua rắn. Hãy viết các phương trình phản ứng để điều chế hidro clorua.

Gợi ý trả lời bài 3

Các phương trình phản ứng để điều chế hidro clorua:

2KCl + H2SO4 đ  K2SO4 + 2HCl

2KCl + H2O → KOH + H2↑ + Cl2

H2  + Cl 2HCl

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 106 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • minh thuận

  Cho 200ml dung dịch HCl 1 M tác dụng hết với MnO2 khí Clo thu được cho tác dụng với Na dư .

  -Tính khối lượng muối NaCl thu được .

  -khối lượng Na phản ứng hết bao nhiêu gam

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bình Nguyen

  Hoà tan MnO2 bằng một lượng vừa đủ dd HCl 3M sau phản ứng thu được 3,36l khí (đktc)

  a, tính khối lượng MnO2

  b, tính thể tích dd HCl đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  Hoà tan hoàn toàn 11g hỗn hợp 2 kim loại Al, Fe cần vừa đủ V ml dd HCl thu được 8,96l H2(đktc)

  a, tính thành phần khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu

  b, tính giá trị của V

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Hải

  Tính CM của 600g dd NaCl, 5.85%, khối lượng riêng của chất là 1.2g/ml

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoai Hoai

  Cho 12g hỗn hợp gồm Cu và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít khí (đktc). Chất rắn còn lại cho tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc,nóq dư thu đc khí SO2. Sục hết khí SO2 và dung dịch nước vôi troq dư thấy xuất hiện a gam kết tủa.

  a) Tính % k.lg mỗi k.loại trong hỗn hợp ban đầu.

  b) Tính giá trị của a

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đặng Ngọc Trâm

  Hỗn hợp X gồm ZnO và MgO nặng 0,3g đem hòa tan hết trong 17ml HCL 1M sau phản ứng để trung hòa HCl còn dư cần dùng 8ml NaOH 0,5M tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sam sung

  Help me!!:

  Cho 78.3g MnO2 tác dụng vừa đủ với dd HCl 20%

  a. Tính khối lượng dd HCl phản ứng và thể tích khí sinh ra

  b.Tính nồng độ dd muối thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  Tính khối lg của HCL cần cho trong trg hợp sau

  a) cho HCL vào 100g ddHCL 20% thu đc dd HCL 30%

  b) cho HCL 20% vào 100 g dd HCL 30% thu đc dd HCL 25%

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  Chia 33,6 gam hỗn hợp X gồm a gam Cu và b gam kim loại R (phần trăm khối lượng của Cu trong X lớn hơn 32%) thành hai phần bằng nhau:
  - Phần một: phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được 4,704 lít khí H2 (đktc).
  - Phần hai: phản ứng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), thu được 8,82 lít khí SO2 (ở điều kiện tiêu chuẩn, là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của b

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hảo

  CHO 20g hỗn hợp Mg , Fe tác dụng với dung dịch hcl dư thấy thoát ra 11,2 L khí h2 ở (DKTC). tính khối lg muối sau phản ứng . giúp em giải bài này lâu ko học quê hết r

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  Hòa tan hoàn toàn 46,1 gam hỗn hợp FE,mg, zn vào dd hcl dư, sau ohanr ứng thu được 17,92 lít khí H2(đktc). V h2 do Fe tạo ra gấp đôi V h2 do mg tạo ra

  A) xác đonhj thành phần % về khối lượng của các kim loại có trong hôn hợp

  B) tính v đ hcl 2M cần dùng cho phản ứng trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hành thư

  Hiđro là một chất khí nhẹ nhất, thường được ứng dụng để bơm vào khinh khí cầu bóng thám không. Trong phòng thí nghiệm, hiđro được điều chế bằng cách cho kẽm tác dụng với axit clohiđric (HCl), sản phẩm phản ứng là muối kẽm clorua (ZnCl2) và khí hiđro (H2)

  a) Tính thể tích khí hiđro thu được (ở đktc) khi cho 26 gam Zn phản ứng hết với dung dịch HCl

  b) Tính khối lượng HCl cần dùng để phản ứng vừa đủ với 26 gam Zn.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bình Nguyen

  Hòa tan hoàn toàn 3,04gam hôn hợp NAOH,KOH tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch HCL, sau phản ứng thu dsuowcj 4,15 gam muối clorua

  A)Xác định thành phần % về khối lượng muối có trong hỗn hơp

  B) tính nồng độ mol HCL cần dùng cho phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trịnh Lan Trinh

  nếu trong phòng thí nghiệm k có HCl để điều chế HCl thì dùng hh nào nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  Hòa tan 9,14g hỗn hợ kin loại Cu, Mg, Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl thu đucợ 7,84 lít khí X (đktc) và 2,54g chất rắn Y và dung dịch Z. Lọc bỏ chất rắn Y, cô cạn cẩn thận dung dịch Z thì khối lượng muối khan thu được là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Bảo Khánh

  cho 12,1 g hỗn hợp Zn, Fe tác dụng vừa đủ với m g dd HCL 10% . Cô cạn dd thu được 19,2g muối. Giá trị m là :

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đặng Ngọc Trâm

  Làm thế nào để thu được AlCl3 tinh khiết từ hh rắn: AlCl3, FeCl3, CuCl2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  cho 6,45 ga hỗn hợp 2 kim loại A,B (đều có hóa trị II) tác dụng với dung dịch HCL dư được 1,12 lít H2 (đktc) và 3,2 gam chất rắn .lượng chất rắn này tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch AgNO3 0,1 M .A,B LÀ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Ngọc

  chia 5,56 gam hỗn hợp A gồm Fe và kim loại M (có hóa trị không đổi) thành 2 phần bằng nhau.phần 1 hòa tan hết trong dung dịch HCL dư được 1,568 lít H2 (đktc) .phần 2 hòa tan hết trong dung dịch HNO3 loãng thu được 1,3441 gam NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). M là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  Hòa tan 6 gam hôn hợp gồm Al, fe,cu vào dung dịch hcl dư. Sau ohanr ứng thu được 3, 024 lít khí H2(đktc)và 1, 86 gam chất không tan.

  a) xá định thành phần % về khối lươnhj của các kim loại có trong hỗn hợp

  b) Tính V dd HCL 2M cần dùng cho phản ứng trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Trang

  Hòa tan 3,84gam kim loại X (nhóm IIA) vào dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch A và 3,584 lít khí hidro (ở đktc). Xác định tên của kim loại X? ( Cho Mg: 24; Ca: 40; Ba: 137)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng My

  Câu 1:Cho 16g hỗn hợp gồm Fe và cu tác dụng với hcl thu được 8.96 lit khí(Đktc) .Xác định khối lượng của Fe và Mg và % số mol

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Rừng

  Trình bay cach nhan biết cac muối clorua , bromua , iotua , va cac axit tương ứng...

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Hải

  cho 8,8g hỗn hợp hai kim loại nhóm IIA thuộc 2 chu kì kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn tác dụng với 200ml dung dịch HCl dư thu được 6,72 lit khí(đktc).

  a. Xác định tên hai kim loại đó

  b. Tính m muối

  c. Tính CM(HCl)=? (vừa đủ)

  Help me, please

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi

  MnO2 + 2NaCl(r) + 2H2SO4 (đ) —> MnSo4 + Na2SO4 + Cl2 + 2H20

  Phương trình liệu có phản ứng không ạ nếu có thì điều kiện phản ứng là gì ạ , vì mình nghe những người khác nói pt có tồn tại và cũng dùng để điều chế Br2 và I2 . Nhưng khi làm bài thi thì thầy cô trên trường lại kh chịu và nói phương trình này kh hề tồn tại . Xin mọi người giải đáp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu phương

  Cho 1 lít hỗn hợp các khí H2, Cl2, HCl đi qua dung dịch KI dư, thu được 2,54 gam iot và khí đi ra khỏi dung dịch có thể tích là 500 ml (các khí đo ở đktc). Thành phần phần trăm theo số mol hỗn hợp khí (H2, Cl2, HCl) lần lượt là:

  A. 50; 22,4; 27,6

  B. 25; 50; 25

  C. 21; 34,5; 44,5

  D. 47,5; 22,5; 30

  Các bạn giúp mình với! Help me!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Giúp mình với !!!

  1. Cho 0.56g hỗn hợp A gồm Mg và Cu tác dụng với dd HCl dư.Sau phản ứng thu được 224ml khí H2 đkc

  a) viết pt phản ứng

  b) tính thành phần phần trăm của từng kim loại trong hh ban đầu.

  2. Để hòa tan hoàn toàn hh gồm Zn và ZnO người ta phải dùng vừa hết 600ml dd HCl 1M và thu được 0.2 mol khí H2

  a) viết pthh của phản ứng xảy ra

  b) xđ khối lượng của Zn và ZnO trong hh ban đầu.

  3. Cho 26.6g hh KCl và NaCl td với dd AgNO3 dư thu đc 57.4g kết tủa .% khối lượng mỗi muối trong hh ban đầu lần lượt là ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan

  để khử 6,4(g) oxit kim loại căn 2,688l khí H2 nếu lấy lượng kim laoi do tác dụng HCl thì giải phóng 1,792l H2 .tí công thức hóa học của hợp chất

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tra xanh

  cho các kim loại sau:Ag,Mg,Al,Cu,Fe.Kim loại nào tác dụng được với dung dịch HCL.Viết phương trình phản ứng xảy ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan

  Câu 1: (1,0 điểm)Hòa tan hoàn toàn 42,6 gam hỗn hợp X gồm một kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ có tỉ lệ mol tương ứng là 5:4 vào 500 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y và 17,472 lít khí (đktc)
  a. Xác định thành phần % về khối lượng mỗi kim loại trong X.
  b. Dẫn từ từ khí CO2 vào dung dịch Y, tính thể tích khí CO2 (đktc) cần dùng để thu được lượng kết tủa lớn nhất

  Câu 9 : (1,0 điểm)Hòa tan hoàn toàn một lượng AlCl3 và một lượng Al2(SO4)3 vào nước thu được 200 gam dung dịch X, chia dung dịch X thành hai phần:
  - Phần 1: cho tác dụng với BaCl2 dư thu được 13,98 gam kết tủa trắng.
  - Phần 2: cho tác dụng với 476 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau khi phản ứng xong thu được 69,024 gam kết tủa. Biết khối lượng phần 2 gấp n lần khối lượng phần 1 (n là số nguyên dương) và lượng chất tan trong phần 2 nhiều hơn lượng chất tantrong phần 1 là 32,535gam. Tính nồng độ phần trăm của các chất có trong dung dịch X

  Câu 3: (1,0 điểm)Tiến hành thí nghiệm sau:
  - Thí nghiệm 1: cho 1,74 gam MnO2 tác dụng với HCl đặc, dư, đun nóng thu được khí A màu vàng lục.
  - Thí nghiệm 2: cho một lượng sắt vào dung dịch H2SO4 loãng đến khi khối lượng dung dịch tăng 167,4 gam thì thu được một lượng khí B.
  - Thí nghiệm 3: thêm 3 gam MnO2 vào 197 gam hỗn hợp KCl và KClO3 thu được hỗn hợp X. Trộn kĩ và đun nóng hỗn hợp X đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được chất rắn nặng 152 gam và một lượng khí D.
  - Thí nghiệm 4: Nạp toàn bộ lượng khí A, khí B và khí D thu được ở các thí nghiệm trên vào một bình kín, nâng nhiệt độ cao để thực hiện hoàn toàn các phản ứng rồi đưa nhiệt độ về 25ºC thu được dung dịch Y chỉ chứa một chất tan duy nhất. Viết các phương trình hóa học xảy ra và tính nồng độ % của chất tan có trong dung dịch Y.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na

  vì sao CuS ko tác dụng được với HCl

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang

  Mình hỏi nha

  Cho 18.5g hỗn hợp gồm Zn,Fe,Cu vào dung dịch HCl dư sau phản ứng thu được 4,48l khí ở đktc và chất rắn B không tan.Hòa tan hoàn toàn chất rắn H bằng dung dịch H2SO4 đặc thu được thể tích khí SO2 ở đktc.

  a) tính khối lượng mối kim loại

  b) tính thể tích khí SO2 thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hai trieu

  Tìm tên kim loại

  bởi hai trieu 11/11/2018

  cho 14,6 gam hcl phản ứng dư 11,6 gam hiđrô của kim loại hóa trị IIa .tìm tên kim loại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Kim Ngan

  Lấy 2,98 gam hỗn hợp Z gồm Fe, Zn cho vào 200ml dung dịch HCl. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch (trong điều kiện không có oxi)thu được 5,82 gam chất rắn. TÍnh thể tích khi H2 thoát ra (Đktc).

  giúp em vs ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala

  Để trung hòa 500ml dung dịch X chứa hỗn hợp HCl 0,1M và H2SO4 0,3M cần bao nhiêu ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,3M và Ba(OH) 2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hoài Thương

  cho 11,2 gam kim loại A tác dụng với hcl dư thu được 4,48 lít h2 (điều kiện tiêu chuẩn) xác định A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga

  1) Cho 8,7 g MnO2 tác dụng với dd axit HCl đậm đặc sinh ra V lít khí Cl2 (đktc). Hiệu suất phản ứng là 85%. V có giá trị là bao nhiêu?

  2) Cho một lượng dư KMnO4 vào 25ml dd HCl thu được 1,4 lít khí (đktc). Vậy nồng độ mol của dd HCl đã dùng là ?

  3) Cho 44,5 g hỗn hợp bột Zn, Mg tác dụng với dd HCl dư thấy có 22,4 lít khí H2 bay ra (đktc). Khối lượng muối clorua tạo ra trong dd là bao nhiêu gam ?

  4) Để hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Zn và ZnO cần dùng 100,8ml dd HCl 36,5% (D=1,19g/ml) thì thu được 8,96 lít khí (đktc). Thành phần phần trăm ZnO trong hỗn hợp ban đầu là ?

  5) Cho hấp thụ hết 2,24 lít khí Cl2 (đktc) trong 210g dd NaOH 4% (d=1,05g/ml). Tính nồng đọ mol của các chất thu được sau phản ứng biết rằng phản ứng giữa Cl2 và NaOH hoàn toàn. Thể tích dd được xem như không thay đổi.

  6) 25,6g một hỗn hợp X gồm 2 halogen A2, B2 (thuộc 2 chu kì kế tiếp của bảng TH) tác dụng hết với Ag cho ra hỗn hơpn 2 muối có khối lượng là 133,6g. Xác định A,B và khối lượng A2, B2 chứa trong hỗn hợp X.

  7) Hòa tan 104,25g hỗn hợp NaCl và NaI vào nước. Cho khí Clo vừa đủ đi qua rồi cok cạn. Nung chất rắn thu được đến khối lượng không đổi, chất rắn còn lại nặng 58,5g. %m hỗn hợp 2 muối ban đầu bằng bao nhiêu ?

  (Trình bày theo dạng tự luận ạk)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Hải

  hòa tan m gam hỗn hợp X (gồm AL,Fe,Zn và Mg) bằng dung dịch HCL dư . Sau phản ứng , khối lượng dung dịch axit tăng thêm (m-2)gam .Khối lượng (gam) của muối tạo thành trong dung dịch sau phản ứng là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  1) Cho 4,8g 1 kim loại R thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dd HCl thu được 4,48 lít khí H2 (đktc)

  a) Viết pt hóa học của phản ứng sảy ra và tính số mol H2 thu được.

  b) Xác định tên kim loại R.

  c) Tính khối lượng muối clorua khan thu được.

  2) Cho 7,8g kim loại nhóm IA tác dụng với HCl thì thấy có 2,24 lít khí thoát ra (đktc). Xác định tên kim loại.

  3) Khi cho 1,2 gam một kim loại IIA tác dụng với dd HCL tạo ra 1,12 lít khí H2 (đktc). Xác định tên kim loại.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  1) Cho 69,6g MnO2 tác dụng với dd HCl đặc, dư. Dẫn khí thoát ra đi vào 500ml dd NaOH 4M (ở nhiệt đọ thường).

  a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng sảy ra.

  b) Xác định nồng độ mol của những chất có trong dd sau phản ứng (thể tích dd thay đổi không đáng kể).

  2) Đổ dd chứa 1g HBr vào dd chứa 1g NaOH. Nhúng giấy quỳ tím vào dd thu được thì giấy quỳ tím chuyển sang màu nào? Vì sao?

  3) Tính khối lượng HCl bị oxi hóa bởi MnO2, biết rằng khí Cl2 sinh ra trong phản ứng đó có thể đẩy được 12,7g I2 từ dd NaI.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên

  1) Cho 500ml dd HCl 1,4M phản ứng với 16g CuO thu được dd A. Xác định khối lượng và nồng độ mol/lít mỗi chất trong dd A.

  2) Cho 500ml dd NaOH 1,8M phản ứng với 500ml dd FeCl3 0,8M thu được dd A và chất rắn B. Xác định khối lượng chất rắn B và nồng độ mol/lít mỗi chất trong dd A.

  3) Cho 1,96 gam bột Fe vào 100ml dd CuCl2 10% (d=1,12g/ml)

  a) Viết phương trình phản ứng.

  b) Tính nồng độ mol/lít của chất trong dd sau phản ứng (coi thể tích dd thay đổi không đáng kể)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  Một hỗn hợp A gồm Al và Mg. Hòa tan m gam A trong dd HCl dư thu được 10,08l khí H2 (đktc). Nếu cũng hòa tan m gam A trong dd NaOH thấy còn lại 3,6g kim loại ko tan. Tính m?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Xuân Ngạn
  1) cho 0,78 gam một kim loại nhóm IA tác dụng với HCL thu được 0,224 lít khí thoát ra (dktc) .Định tên kim loại đó
  2) Khi cho 5,4 gam một kim loại M tác dụng với oxi không khí thu được 10,2 gam 1 oxit M2O3.Tìm kim loại M
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Goc pho

  5. Cho 8.64 gam hỗn hợp gồm Fe2o3 và 1 kim loại có hóa trị II số mol = nhau tác dụng vừa đủ với 320 ml dung dịch HCL 1M . Xác định oxit chưa biết ?

  6. Cho 11.52 gam hỗn hợp gồm MgO và một oxit kim lọa có hóa trị III có số mol = nhau . Tác dụng vừa đử với 240 ml dung dịch H2SO4 1M . Xác định oxit kim loại chưa biết ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thúy

  1) Cho 39,15 gam MnO2 tác dụng với dd HCl đặc, khí sinh ra cho tác dụng với một lượng sắt dư thì thu được bao nhiêu gam muối. Biết hiệu suất của cả quá trình là 86%.

  2) để điều chế được đủ lượng khí Clo tác dụng vừa đủ với 14,4 gam Mg thì người ta cần dùng bao nhiêu gam KMnO4. Biết hiệu suất phản ứng điều chế cho Clo là 80%.

  3) Người ta có thể điều chế được bao nhiêu lít khi Clo (đktc) từ 63,2 gam KMnO4. Biết hiệu suất phản ứng là 75%.

  4) Cho 13,05 gam MnO2 tác dụng với dd HCl đặc dư thì thu được 8,52 gam khí Clo. Tính hiệu suất cảu phản ứng.

  5) Đun nóng 6,125 gam KClO3 với HCl đặc. Biết hiệu suất phản ứng là 85%. Thể tích Cl2 thu được ở ĐKTC là bao nhiêu.

  6) Có 12 litts hỗn hợp 2 khí Cl2 và H2 đựng trong bình thạch anh đậy kín. Chiếu sáng để phản ứng sảy ra thì thu được một hỗn hợp khí chứa 30% thể tích là khí sản phẩm, lượng Cl2 còn lại 20% so với ban đầu (các thể tích khí đo ở cùng nhiệt độ và áp suất)

  a) Tính % thể tích của hỗn hợp trước và sau phản ứng.

  b) Tính hiệu suất phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Trang

  cho dung dịch HCL đặc ,dư tác dụng với 6,96 gam MnO2 . lượng khí cho sinh ra oxi hóa hoàn toàn kim loại M , tạo ra 7,6 gam muối . kim loại M là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Xác định FexOy

  bởi Anh Trần 12/11/2018

  Để hòa tan 1g oxit FexOy cần 13,035 ml dd HCl 10 % (d=1,05g/ml). Xác định FexOy

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu thủy

  Hoà tan 7g hỗn hợp gồm 1 kim loại hía trị I và 1 kim loại hía trị II trong dung dich HCl. Sau phản ứng phát ra 4,48l H (đktc).

  a) tính khối lượng HCl cần dùng.

  b) tính tổng khối lượng muối sinh ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thiên Mai

  Cho sản phẩm tạo thành khi đun nóng hỗn hợp gồm 5,6g bột sắt và 1,6 bột lưu huynh vào 500ml dung dịch HCl thì thu được khí bay ra và một dung dịch A

  a, Tỉnh thành phần % về thể tích của hỗn hợp khí

  b, Đê trung hòa HCl còn thừa trong dd A phải dùng 125ml dd NaOH 0,1M. Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng.........

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy tien

  HÒA TAN 2,3G NATRI VÀO 100ML DD HCL 2M

  A, TÍNH THỂ TÍCH KHÍ THOÁT RA Ở DKTC

  B, TÌM NỒNG NỘ MOL CÁC CHẤT TRONG DD SAU PỨ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  cho một lượng mưới cacbonnat trung hòa của kim loại kiềm tác dụng vừa đủ với dung dịch HCL 10% thì sau phản ứng thu được dung dịch muối có nồng độ 14,77%. Xác định công thức công thức hóa học của muối cacbonnat

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tay Thu

  hỗn hợp X gồm M2CO3 ,MHCO3 và MCl với m là kim loại kiềm, nung nóng 20,29 gam hh X ,sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thây còn lại 18,74 gam chất rắn ,cũng đem 20,29 gam X trên tác dụng hết với 500ml dd HCl 1M thì thoát ra 3,36 lít khí (đktc) và thu được dd Y. cho Y tác dụng với dd AgNO3 dư thì thu được 74,62gam kết tủa ,Tìm kim loại M

  Giúp dùm ạ ^^

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Hien

  Hòa tan hoàn toàn1,17(g) một kim loại A, có hóa trị không đổi vào dung dich HCl 1,2M (phản ứng vừa đủ) thì thu được 0,336l khí. Tìm tên kim loại A và thể tích dung dịch HCl đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  cho 0,48g một kim loại thuộc nhóm IIA vào đ hcl dư thì sau phản ứng thu được đ có khối lượng tăng 0,44g . xác định kim loại nhóm IIA

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sam sung

  7. Cho 8g hỗn hợp gồm Mg , Fe tác dụng vừa đủ vs dd Hcl thì thu đc 4.48l khí ở đktc ?

  a. Viết Ptpu

  b. Tính khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp đầu ?

  c. Tính thể tích Hcl đã dùng ở đktc ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to

  Cho m gam hỗn hợp gồm Ca và Al tác dụng với dd HCl dư thì thấy có 18,25g HCl đã phản ứng. Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với Cl2 dư thì thu được 24,45g hỗn hợp hai muối. Xác định m và % về khối lượng các muối trong hỗn hợp đầu.

  Giúp mình với, nghĩ mãi không ra.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang

  Cho 8g fe2o3 tan hết trong 192g dd HCl vừa đủ

  A. Viết pthh

  B. Tính khối lượng muối tạo thành

  C. Tính nồng độ phần trăm trong dd thu dc sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  hòa tan 11g hỗn hợp sắt và nhôm vào dd HCL vừa đủ sau pư thu đk 39,4g hỗn hợp

  A. Viết ptpư sảy ra

  B. Tính khối lượng mỗi kl trong hỗn hợp ban đầu

  C. Tính tổng số mol axit đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang

  hòa tan 8,5g hỗn hợp gồm kali và natri vào dd HCL vừa đủ sau pư thu đk 3,36l khí H2 ở đktc

  A. Viết pư sảy ra

  B. Tính khối lượng mỗi kl trong hỗn hợp ban đầu

  C. Tính tổng khối lượng muối thu đk sau pư

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  cho 20,4 gm hỗn hợp X gồm Zn, fe, Al tác dụng với dd Hcl dư thu đc 10,08 lít H2 ở đktc. mặt khác cho 0,2 mol hh X tác dụng vừa đủ với 6,16 lít Cl2 ở đktc. xác định khối lượng mỗi kim loại trong 20,4 gam hh X?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hoài Thương

  cho 1,84 lít (đktc) hiđro clorua qua 50ml dung dịch AgNO3 8% (d=1,1g/ml).Nồng độ của chất tan HNO3trong dung dịch thu được là bao nhiêu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Spider man

  Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp kim loại gồm Mg, Cu, Fe trong dung dịch axit HCl, thu được dung dịch X, chất rắn Y và khí Z. Cho dung dịch X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH thu được kết tủa T. Nung hoàn toàn kết tủa trong không khí thu được chất rắn gồm? A: Fe2O3 và Cu B: MgO và Cu C: MgO và Fe2O3 D: MgO và FeO

  Theo dõi (0) 1 Trả lời