ADMICRO

Bài tập 3 trang 106 SGK Hóa học 10

Giải bài 3 tr 106 sách GK Hóa lớp 10

Có các chất sau: axit sunfuric đặc, nước, kali clorua rắn. Hãy viết các phương trình phản ứng để điều chế hidro clorua.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Các phương trình phản ứng để điều chế hidro clorua:

2KCl + H2SO4 đ → K2SO4 + 2HCl

2KCl + H2O → KOH + H2↑ + Cl2

H2  + Cl→ 2HCl

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 106 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Anh Hưng

  1. Cho 3,25 gam Kẽm tác dụng hết với dung dịch axit Clohiđric dư.

  a/ Viết phương trình hóa học của phản ứng?

  b/ Tính thể tích dung dịch axit clohiđric 0.5M đã phản ứng ?

  c/ Tính khối lượng lượng muối kẽm clorua tạo thành?

  2. Cho 5,4 gam nhôm PƯ với dd HCl (đủ) tạo thành muối nhôm clorua và khí Hidro

  a. Viết PTHH

  b. Tính thể tích khí Hidro thu được (đktc)

  c. Tính khối lượng muối nhôm clorua tạo thành

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thúy

  Cho 19,5 g kẽm vào bình chứa dung dịch HCl .

  a) Viết PT phản ứng xảy ra

  b)Tính thể tích khí hidro(đktc) bay ra .

  c) Nếu dùng toàn bộ lượng khí hiđro bay ra trên đem khử 16 g bột CuO ở nhiệt độ thích hợp , tính khối lượng đồng thu được .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thúy ngọc

  Cho 10.8 gam Al tác dụng đủ với 800ml dung dịch hcl xM, sau phản ứng thu được dung dịch Y và V lít khí H2 (đktc) . Tính :

  a> Giá trị của V và x

  b> Nồng độ mol (CM) của dung dịch Y

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Hoàng Mai

  Câu 1: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm MgCO3 và Fe3O4 trong dd HCl, dung dịch thu được cho tác dụng với dd NaOH dư có mặt không khí thu được kết tủa. Lọc lấy kết tủa rồi nung đến khối lượng không đổi thu được rắn Z. Z gồm những chất nào?

  A. Mg(OH)2, Fe(OH)3.

  B. MgO, Fe2O3.

  C.MgO, FeO,Fe2O3. D. Mg(OH)2, Fe(OH)2 Fe(OH)3.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Bảo Khánh

  Hòa tan hoàn toàn 6,5g kim loại Zn vào dung dịch axit HCl 14,6%

  a) Viết PTPƯ xảy ra

  b) Tính số g muối ZnCl2 sinh ra? Số g H2 thoát ra

  c) Tính số g dung dịch HCl 14,6% cần dùng

  d) Tính nồng độ % của dung dịch ZnCl2 sau phản ứng

  ( Zn=6,5 Cl=35.5)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Fe(II) và FeO bằng dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 4,48 l H2 (đktc) và 50,8 g FeCl2.

  a) Tính phần trăm theo khối lượng của hỗn hợp ban đầu

  b) Tính mHCl tham gia phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hy Vũ

  Câu 1 :

  Cho 7.5 gam hỗn hợp gồm Al và Mg tác dụng với dung dịch HCl

  a) Hãy tính khối lượng hỗn hợp muối thu được sau phản ứng . Biết Nhôm chiếm 36% về khối lượng trong hỗn hợp ban đầu

  b) Tính thể tích khí hidro (đktc) thu được ở trên ?

  Câu 2 :

  Dùng khí hidro để khử hết 50g hỗn hợp A gồm đồng (II) oxit và sắt (III) oxit . Biết trong hỗn hợp sắt (III) oxit chiếm 80% khối lượng . Tính thể tích khí H2 cần dùng (đktc)

  Câu 3 :

  Cho 13 gam kẽm vào dung dịch có chứa 21,9 g axit clohidric

  a) Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam ?

  b) Tính thể tích chất khí sinh ra sau phản ứng ( ở đktc)

  c) Sau khi phản ứng kết thúc cho giấy quỳ tím vào hỏi quỳ tím chuyển sang màu gì ? Vì sao ?

  Cảm ơn các bạn nhiều <3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi

  Bài này tớ cần gấp ạ? ai giúp tớ với?>>

  Cho 2,7g nhôm tác hết hoàn toàn với axit clohidric, tạo ra và dư 500ml muối clorua và khí H2

  a, viết PHHH

  b,Tính nồng độ mol của muối clorua? tính thể tích khí H2 sinh ra

  c,còn ý c nhưng mà dài quá nên mình không nhớ được

  HELPPP MEEEEEEEEEEEE~~~>(huhu đây là đề kiểm tra hk2 của trường mình)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • truc lam

  Hoà tan 19,5g một kim loại M có hoá trị 2 thì cần dùng một axit có chứa 21,9g HCl . Xác định kim loại M?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hong Van

  Cho 100g dung dich axit clohidric 14.6% tác dụng vừa đủ với m gam kẽm . Sau khi phản ứng thu được 1 muối và a lít khí ( đo ở đktc)

  a. Viết phương trình phản ứng xãy ra

  b. Tính m và a

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  1. Cho 60,5g hỗn hợp hai kim loại Zn và Fe, trong đó Fe chiếm 46,289% về khối lượng tác dụng vừa đủ với 200g dung dịch HCl . a) tính C% của dung dịch HCl ban đầu và thể tích H2 thu được ở đktc, b) nồng độ phần trăm của các chất có trong dung dịch sau phản ứng

  2. Cho m(g) hỗn hợp X gồm Al và Fe tác dụng vừa đủ với 250ml dung dịch H2SO4 loãng thu được 72,2g hỗn hợp muối và 12,32l khí (đktc) a) tính m, b) tính nồng độ mol dung dịch H2SO4 đã dùng, c) tính nồng độ mol của các chất tan có trong dung dịch sau phản ứng

  Mình làm rồi nhưng không tự tin đáp án, các bạn giúp giùm mình với để mình so kết quả!! Pls

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Ngọc

  Cho 12,1g hỗn hợp 2 kim loại Fe và Zn tác dụng vừa đủ vs 14,6g HCl.

  a/ Tính m khối lượng kim loại trong hỗn hợp ban đầu

  b/Tính m muối thu đc theo 2 cách.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  tính khối lượng Zn cần dùng khi cho tác dụng với HCl để điều chế được 6,72l khí hidro ở đktc. Biết khối lượng mol của Zn là 65

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Lấy 8.4g MgCO3 hòa tan vào 146g dd HCl thì vừa đủ

  a) viết PTHH

  b) Tính nồng độ % của dd HCl đầu

  c) tính nồng độ % các chất trong dd sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  cho 3,6g bột Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch axit clohidric 0,5M

  a) Tính thể tích dung dịch axit clohidric đã dùng và thể tích khí hidro thu được

  b) Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng và nồng độ mol của dung dịch sau phản ứng(biết thể tích dung dịch không thay đổi)

  c) Tính nồng độ % của dung dịch sau phản ứng (biết D HCl = 1,1g/mol)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng

  cho 8,4g Fe tác dụng với 400ml dung dịch axit clohidric HCl nồng độ 1M .Thể tích khí thu được sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  Cho 12 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch HCl 10%. Sau phản ứng kết thúc người ta thu được muối FeCl2 và 6,4 gam kim loại Cu. Tính :
  a/ Thành phần phần trăm của mỗi kim loại trong hỗn hợp
  b/ Thể tích khí thoát ra ( đktc )
  c/ Khối lượng dd HCl đã phản ứng
  d/ Nồng độ phần trăm của dd các chất sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi

  Cho 32,5 gam kẽm tác dụng với dung dịch axit clohiđric dư.

  a) Viết PTHH.

  b) Tính thể tích khí hiđro sinh ra (đktc)

  c) Tính khối lượng lượng muối kẽm clorua tạo thành ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy

  hòa tan 13g một kim loại A hóa trị II cần vừa đủ 200g dung dịch axit clohidric HCl nồng độ 7,3%. Kim loại A là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA