AMBIENT
UREKA

Bài tập 1 trang 106 SGK Hóa học 10

Giải bài 1 tr 106 sách GK Hóa lớp 10

Cho 20g hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 1g khí H2 bay ra. Khối lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam?

A. 40,5g.

B. 45,5g.

C. 55,5g.

D. 65,5g.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Số mol khí H2 tạo thành là:

\(n_{H_{2}} = \frac{1}{2}=0,5 \ mol\)

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Gọi số mol của Mg và Fe lần lượt là: nMg = x (mol); nFe = y (mol)

Số mol của khí Hidro là 0,5 mol nên:

nH2 = x + y = 0,5 mol.

Vì khối lượng hỗn hợp là 20 gam nên ta có:

mhh = 24x + 56x = 20g.

Giải hệ phương trình ta có x = y = 0,25 mol.

Thay vào phương trình phản ứng ta được:

mMgCl2 = 0, 25 × 95 = 23,75g.

mFeCl2 = 0,25 × 127 = 31,75g

Khối lượng muối clorua là:

mclorua = 23,75 + 31,75 = 55,5 g

⇒ Đáp án C

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 106 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF