YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 106 SGK Hóa học 10

Giải bài 2 tr 106 sách GK Hóa lớp 10

Nêu những tính chất vật lí của khí hiđro clorua HCl.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

Hiđro clorua là chất khí không màu, mùi xốc, nặng hơn không khí.

Khí hiđro clorua tan nhiều trong nước tạo thành dung dịch axit, ở 0oC một thể tích nước hòa tan 500 thể tích hiđro clorua.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 106 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON