Đề thi Học Kì 1 môn Sinh 10 - năm học 2016 - 2017

45 phút 30 câu 474 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (30 câu):