YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một phân tử ADN có 3200 nucleotit, hỏi phân tử ADN đó có bao nhiêu vòng xoắn?

  • A. 1600 vòng xoắn
  • B. 640 vòng xoắn
  • C. 320 vòng xoắn
  • D. 160 vòng xoắn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Mỗi vòng xoắn có 20 nucleotit, vì vậy phân tử ADN có 3200 nucleotit sẽ có 160 vòng xoắn.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 21048

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA