YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Bào quan nào trong tế bào nhân sơ và cả tế bào nhân thực đều không có màng bao bọc?

  • A. Ribôxôm
  • B. Lizôxôm
  • C. Không bào
  • D. Ti thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Riboxom được cấu tạo từ hai tiểu phần và chỉ được hình thành khi bắt đầu quá trình dịch mã.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 21051

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA