AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho sơ đồ tóm tắt cơ chế hoạt động của enzim saccaraza như sau:

  CAU13

  (1), (2), (3) trong sơ đồ trên lần lượt là:

  • A. Glucôzơ, galactôzơ, saccaraza
  • B. Glucôzơ, tinh bột, amilaza
  • C. Fructôzơ, glucôzơ, amilaza
  • D. Glucôzơ, fructôzơ, saccaraza

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Enzim saccaraza xúc tác phản ứng phân giải saccarozo thành glucozo và fructozo, sau đó saccaraza sẽ được giải phóng và xúc tác cho phản ứng tiếp theo.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>