• Câu hỏi:

  Đường đôi saccarôzơ được tạo thành từ 2 loại đường đơn nào?

  • A. Glucôzơ và galactôzơ
  • B. Lactôzơ và fructôzơ
  • C. Galactôzơ và lactôzơ
  • D. Glucôzơ và fructôzơ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phăn tử đường saccarozo được tạo thành từ một phân tử glucozo và một phân tử fructozo.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC