YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đường đôi saccarôzơ được tạo thành từ 2 loại đường đơn nào?

  • A. Glucôzơ và galactôzơ
  • B. Lactôzơ và fructôzơ
  • C. Galactôzơ và lactôzơ
  • D. Glucôzơ và fructôzơ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phăn tử đường saccarozo được tạo thành từ một phân tử glucozo và một phân tử fructozo.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 20948

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA