AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điều nào sau đây không đúng khi nói về nhân tế bào?

  (I) Chỉ có ở tế bào nhân thực.                                    (II) Chứa vật chất di truyền (ADN)

  (III) Điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào         (IV) Không có màng bao bọc.

  (V) Chỉ chứa một phân tử ADN dạng vòng

  Số phương án không đúng là:

  • A. 4
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các đáp án sai là:

  (IV) Không có màng bao bọc.

  (V) Chỉ chứa một phân tử ADN dạng vòng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>