AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lưới nội chất trơn là nơi:

  • A. Chuyển hóa và tổng hợp prôtêin, phân hủy chất độc cho tế bào
  • B. Chuyển hóa lipit, tổng hợp đường, phân hủy chất độc cho tế bào
  • C. Chuyển hóa đường, tổng hợp lipit, phân hủy chất độc cho tế bào
  • D. Chuyển hóa đường, tổng hợp prôtêin, phân hủy chất độc cho tế bào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Lưới nội chất trơn là nơi chuyển hóa đường, tổng hợp lipit, phân hủy chất độc cho tế bào

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>