YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Lizôxôm có những đặc điểm nào dưới đây?

  I. Tổng hợp các chất bài tiết cho tế bào.

  II. Có chứa các enzim thủy phân.

  III. Phân huỷ các tế bào già, tế bào bị tổn thương

  IV. Có 1 lớp màng bao bọc.

  • A.  I, II, III
  • B. II, III, IV
  • C. I, III, IV
  • D. I, II, IV

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Lizôxôm có những đặc điểm:

  II. Có chứa các enzim thủy phân.

  III. Phân huỷ các tế bào già, tế bào bị tổn thương

  IV. Có 1 lớp màng bao bọc.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 21060

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA