YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nước sẽ đi từ đâu đến đâu khi chúng ta cho một tế bào vào môi trường ưu trương?

  • A. Không đi đâu hết
  • B. Đi từ trong tế bào ra môi trường
  • C. Đi từ môi trường vào trong tế bào
  • D. Lúc đi vào - lúc đi ra

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Môi trường ưu trương có nồng độ chất tan lớn hơn trong tế bào làm nước trong tế bào sẽ đi ra bên ngoài môi trường, điều này sẽ gây ra hiện tượng co nguyên sinh.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 21054

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON