YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phương thức một tế bào động vật đưa một chất rắn hay vật có kích thước lớn vào trong tế bào bằng cách biến đổi màng sinh chất thì gọi là:

  • A. Thẩm thấu
  • B. Khuếch tán
  • C. Ẩm bào
  • D. Thực bào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thức ăn có dạng rắn và có kích thước lớn mà không thể vào trong tế bào bằng cách khuếch tán thì phải được hấp thụ bằng cách thực bào.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 21055

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA