YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nguyên tố vi lượng là những nguyên tố ....... khối lượng cơ thể:

  • A. chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ hơn 0,01%
  • B. chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ hơn 0,1%
  • C. chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ hơn 1%
  • D. chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ hơn 10%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nguyên tố vi lượng chiếm một hàm lượng rất nhỏ trong cơ thể nhưng đóng vai trò quan trọng, nếu thiếu các nguyên tố này sẽ dẫn đến rối loạn trao đổi chất cũng như sinh lý trong cơ thể.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 20947

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA