AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một phân tử mARN có 1200 nucleotit làm khuôn tổng hợp phân tử Protein có bao nhiêu axit amin?

  • A. 397 axit amin
  • B. 398 axit amin
  • C. 399 axit amin
  • D. 400 axit amin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Mỗi bộ ba trên mARN sẽ được dịch mã cho một axit amin, trừ bộ ba kết thúc, tạo ra chuỗi polipeptit, từ chuỗi polipeptit sẽ cắt axit amin mở đầu để tạo ra phân tử protein hoàn chỉnh.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>