AMBIENT
 • Câu hỏi:

  ….(x)… của tế bào nhân sơ không được bao bọc bởi các lớp …(y)…và chỉ chứa một phân tử …(z)…   (x), (y), (z) lần lượt là:

  • A. Tế bào chất, màng, ADN dạng vòng
  • B. Màng sinh chất, photpholipit, prôtêin
  • C. Vùng nhân, màng, ADN dạng vòng
  • D. Vùng nhân, màng, ADN dạng thẳng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vùng nhân của tế bào nhân sơ không được bao bọc bởi các lớp màng và chỉ chứa một phân tử ADN dạng vòng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>