AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giới sinh vật nào bao gồm các sinh vật nhân sơ?

  • A. Giới thực vật và giới động vật
  • B. Giới nguyên sinh
  • C. Giới nấm và giới khởi sinh
  • D. Giới khởi sinh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chỉ có giới Khởi sinh bao gồm các sinh vật nhân sơ.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>