AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kết thúc giai đoạn đường phân, phân tử axit piruvic được ôxi hoá để tạo thành chất (A). Chất (A)  sau đó đi vào chu trình Crep. Chất (A) là:

  • A. Axit lactic
  • B. Axêtyl-CoA
  • C. Axit axêtic
  • D. Glucôzơ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kết thúc giai đoạn đường phân, phân tử axit piruvic được ôxi hoá để tạo thành axêtyl-CoA.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>