AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một phân tử ADN có 4800nu, sao mã tạo ra phân tử mARN có bao nhiêu nu?

  • A. 2400nu
  • B. 3600nu
  • C. 1200nu
  • D. 9600nu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vì ARN chỉ được phiên mã từ một mạch của ADN nên số lượng nucleotit trên ARN chỉ bằng một nửa số lượng nucleotit trên gen.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>