AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thành phần cơ bản cấu tạo nên enzim là:

  • A. Cacbohidrat
  • B. Axit nuclêic
  • C. Prôtêin
  • D. Lipit

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hầu như tất cả các enzim xúc tác các phản ứng trong cơ thể đều có bản chất là protein.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>