AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đâu là những loại đường đa?

  • A. Xenlulôzơ, glicôgen, tinh bột và kitin
  • B. Xenlulôzơ, glicôgen, fructôzơ và kitin
  • C. Xenlulôzơ, galactôzơ, tinh bột và kitin
  • D. Glicôgen, fructôzơ, kitin và lactôzơ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Xenlulôzơ, glicôgen, tinh bột và kitin là những phân tử đường đa.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>