AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về giới thực vật có những nhận định sau:

  1. Giới thực vật gồm những sinh vật đơn bào, đa bào.
  2. Giới thực vật gồm những sinh vật có tế bào nhân thực.
  3. Màng tế bào thực vật được cấu tạo bằng xenlulozơ.
  4. Thực vật có khả năng cảm ứng chậm.
  5. Giới thực vật được phân thành các ngành chính: tảo, rêu, quyết, hạt trần, hạt kín.

  Có mấy nhận định trên đúng?

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 2
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Những nhận định đúng là:

  3. Màng tế bào thực vật được cấu tạo bằng xenlulozơ.

  4. Thực vật có khả năng cảm ứng chậm.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>