AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính đa dạng của prôtêin được qui định bởi:

  • A. Thành phần, số lượng và trật tự axit amin trong phân tử prôtêin
  • B. Nhóm R của các axit amin
  • C.

   Nhóm amin của các axit amin

  • D. Liên kết peptit

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thành phần, số lượng và trật tự axit amin trong phân tử prôtêin tạo nên sự đa dạng của các phân tử protein.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>