YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Quan sát hình bên, hãy cho biết đây là quá trình gì?

  CAU14

  • A. Tổng hợp các chất và giải phóng năng lượng
  • B. Tổng hợp các chất và tích lũy năng lượng
  • C. Phân giải các chất và giải phóng năng lượng
  • D. Phân giải các chất và tích lũy năng lượng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đây là phương trình của quá trình quang hợp, sự tổng hợp các chất và tích lũy năng lượng.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 21064

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA