AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cấu trúc nào của màng sinh chất được xem như bộ mặt của tế bào?

  • A. Các thụ thể
  • B. Các dấu chuẩn
  • C. Các phân tử Prôtêin xuyên màng
  • D. Các phân tử Prôtêin bám màng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các dấu chuẩn trên màng tế bào giúp tế bào nhận dạng được các tế bào lạ không phải của cơ thể.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>