AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bào quan nào đảm nhiệm chức năng sản xuất năng lượng ATP?

  • A. Mạng lưới nội chất
  • B. Ribôxôm
  • C. Lục lạp
  • D. Ti thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ti thể được ví như nhà máy năng lượng của tế bào, cung cấp năng lượng cho sự hoạt động của tế bào và cơ thể.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>