Địa Lý 7: Châu Mĩ

 • Bài 35: Khái quát châu Mĩ

  Bài 35: Khái quát châu Mĩ
  Học bài này các em được tìm hiểu về Châu Mĩ về phạm vi lãnh thổ, quá trình nhập cư, nguồn gốc dân cư và thanhf phần chủng tộc ở châu Mĩ như thế nào. Mời các em cùng tìm hiểu bài học này: Khái quát châu Mĩ

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 36: Thiên nhiên Bắc Mĩ

  Bài 36: Thiên nhiên Bắc Mĩ
  Bài học này các em sẽ tìm hiểu về Thiên nhiên Châu Mĩ về các vấn đề như: Địa hình, hệ thống các dãy núi, đặc điểm và sự phân bố khí hậu, các kiểu khí hậu chủ yếu ở châu Mĩ như thế nào. 

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 37: Dân cư Bắc Mĩ

  Bài 37: Dân cư Bắc Mĩ
  Sau khi tìm hiểu về thiên nhiên Châu Mĩ, học 247 tiếp tục giới thiệu đến các em bài học mới: Dân Cư Bắc Mĩ. Bài học này các em sẽ tìm hiểu về thành phần dân sư, sự phân bố dân cư và quá trình đô thị hoá ở Bắc Mĩ diễn ra như thế nào? 

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 38: Kinh tế Bắc Mĩ

  Bài 38: Kinh tế Bắc Mĩ
  Học 247 giới thiệu các em học sinh bài học: Bài 38: Kinh tế Bắc Mĩ. Ở bài này các em sẽ tìm hiểu về nền nông nghiệp ở Bắc Mĩ. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến nông nghiệp ở Bắc Mĩ 

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)

  Bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)
  Học 247 giới thiệu đến các em bà học: Bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo) giúp các em tìm hiểu về ngành công nghiệp, dịch vụ và thương nghiệp ở Bcắ Mĩ phát triển như thế nào? 

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 41: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ

  Bài 41: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ
  Qua những bài học trước, chúng ta đã được biết châu Mĩ là một châu lục có đặc điểm tự nhiên hết sức đa dạng và phong phú qua việc nghiên cứu lục địa Bắc Mĩ. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiâp tục tìm hiểu sự đa dạng của thiên nhiên Châu lục này qua bài “Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ ”.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 42: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)

  Bài 42: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)
  Trung và Nam Mĩ là một không gian địa lí rộng lớn. Phần lớn lãnh thổ nằm trong đới nóng, thiên nhiên rất phong phú và đa dạng. Do vị trí khu vực trải dài trên nhiều vĩ độ nên các yếu tố tự nhiên có sự phân hóa rất phức tạp. Bài học hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm những nét đặc trưng của thiên nhiên Trung và Nam Mĩ  

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 43: Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ

  Bài 43: Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ
  Các nước Trung và Nam Mĩ đều  trải qua quá trình đấu tranh lâu dài giành độc lập chủ quyền. Sự hợp huyết giữa người Âu, người Phi và người Anh Điêng đã làm cho Trung và Nam Mĩ có thành phần người lai khá đông và xuất hiện nền văn hoá Mĩ Latinh độc đáo. Mời các em cùng tìm hiểu bài học: Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ

  Bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ
  Bài học này giúp các em hiểu sự phân chia đất đai ở Trung và Nam Mĩ không đồng đều thể hiện ở hai hình thức phổ biến là đại điền trang và tiểu điền trang. Nguyên nhân cải cách ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ ít thành công. Sự phân bố nông nghiệp ở Trung và Nam Mĩ. Kĩ năng đọc và phân tích lược đồ nông nghiệp để thấy được sự phân bố sản xuất nông nghiệp ở Trung và Nam Mĩ. Mời các em cùng tìm hiểu bài học: Bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)

  Bài 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)
  Học 247 giới thiệu đến các em bài học: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo) giúp các em tìm hiểu về tình hình công nghiệp của khu vực Trung và Nam Mĩ. Qua đó các em sẽ đánh giá được nền kinh tế của hai khu vực này và một số vấn đề liên quan đến việc khai thác rừng Amazon biện pháp và hậu quả của việc khai thác rừng Amazon ở Trung và Nam Mĩ

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 46: Thực hành Sự phân hoá của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây dãy núi An-Đét

  Bài 46: Thực hành Sự phân hoá của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây dãy núi An-Đét
  Học 247 giới thiệu đến các em học sinh bài: Thực hành Sự phân hoá của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây dãy núi An-Đét các  em sẽ được tìm hiểu các thảm thực vật ở sườn đông và tây của dãy núi An det như thế nào? 

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 40: Thực hành Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở đông bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp

  Bài 40: Thực hành Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở đông bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp
  Trong bài học này các em cần nắm được nội dung sau: Thực hành Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở đông bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp 

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết