Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 41 Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Diện tích Trung và Nam Mĩ là

  • A. 10.4 triệu km2
  • B. 20,5 triệu km2
  • C. 30,6  triệu km2
  • D. 40,7 triệu km2
 • Câu 2:

  Loại gió thổi quanh năm ở eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăngti là loại gió nào? 

  • A. Gio Tín phong đông nam
  • B. Gio phơn Tây Nam
  • C. Gio Tây ôn đới
  • D. Gio Đông cực
 • Câu 3:

  Đặc điểm nào sau đây không đúng với tự nhiên quần đảo Ăngti?

  • A. Phía đông các đảo mưa ít nên phát triển xavan và rừng thưa cây bụi
  • B. Là một vòng cung gồm vô số các đảo lớn nhỏ
  • C. Gồm các đảo bao quanh biển Caribe
  • D. Kéo dài từ cửa vịnh Mehico đến bờ đại lục Nam Mĩ
 • Câu 4:

  Dãy núi trẻ chạy dọc phía Tây của Nam Mĩ

  • A. Trường Sơn
  • B. An-đet
  • C. Nê-va-đa
  • D. Roc-ki
 • Câu 5:

  Độ cao trung bình của dãy núi trẻ An-đet

  • A. 2000m-4000m
  • B. 3000m-5000m
  • C. 4000m-6000m
  • D. 1000m-3000m

Được đề xuất cho bạn