Địa Lý 7: Châu Nam Cực

  • Bài 47: Châu Nam Cực - Châu lục lạnh nhất thế giới

    Bài 47: Châu Nam Cực - Châu lục lạnh nhất thế giới
    Các em đã từng biết đến một Châu Phi nóng bỏng với hoang mạc lớn, hôm nay các em sẽ tìm hiểu một châu lục khác mà khí hậu của nó đối ngược với châu Phi, một châu lục lạnh nhất thế giới, đó là Châu Nam Cực. Mời các em cùng theo dõi bài học: Bài 47: Châu Nam Cực - Châu lục lạnh nhất thế giới

    5 trắc nghiệm

    Xem chi tiết