YOMEDIA

Địa Lý 7: Châu Nam Cực

Chương Châu Nam Cực giới thiệu các đặc điểm về thiên nhiên, con người và các hoạt động kinh tế ở Châu Nam Cực. Ngoài ra, các em có thể kiểm tra kiến thức ngay sau khi học xong chương 5 bằng các câu hỏi trắc nghiệm và các bài tập SGK để củng cố bài học. Mời các em xem nội dung chi tiết tại đây.

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON